Dołącz do społeczności ŚKSM

Szukasz pracy? Oferujemy warunki zatrudnienia zarówno dla osób z dużym doświadczeniem, jak i dla szukających pierwszej pracy.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych posiadają długoletnią tradycję sięgającą 1874 roku. Dzięki nieustającemu rozwojowi dostarczamy surowce do wielu gałęzi przemysłu. W codziennej pracy stawiamy na współpracę, rozwój, odpowiedzialność i komunikację – dzięki temu nasza firma to renoma.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy:

Zatrudniamy 315 pracowników w tym 24 inżynierów w 5 lokalizacjach

Możliwości rozwoju

Kariera

ROZWÓJ TWOJEGO POTENCJAŁU

Do sukcesu naszej firmy przyczyniają się pracownicy. Ambitne cele i wyzwania pozwalają na inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, a co za tym idzie dają możliwość samorealizacji i poszerzenia wiedzy.

Kariera

Budowanie Ścieżki kariery

W zależności od potrzeb firmy oraz predyspozycji i potencjału nasi pracownicy mają szansę rozwoju w różnych obszarach biznesu.

Jak dbamy o pracowników

Benefity w ŚKSM

Prywatna Opieka Medyczna Medicover
Prywatne Ubezpieczenie Grupowe na preferencyjnych warunkach
Karta Sportowo Rekreacyjna Multisport
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
Dofinansowanie do okularów korekcyjnych
Podniesienie składki płaconej do Pracowniczych Planów Kapitałowych
Spotkania Integracyjne
twoja kariera z śksm

Programy stażowe

Jako firma doceniamy młodych i zdolnych ludzi. Szukamy osób, które cechuje chęć do uczenia się i podejmowania nowych wyzwań oraz poszukiwania nowych możliwości. W czasie trwania programu, dołączysz do zespołu specjalistów, będziesz pracować razem z nimi nad realnymi projektami, dzięki czemu zdobędziesz bezcenne doświadczenie.

Jeśli jesteś gotowy na podjęcie realnych wyzwań i chcesz pracować w firmie będącej liderem w swojej branży. a ponadto jesteś studentem V roku studiów lub maksymalnie 2 lata temu je skończyłeś/aś – nasz program stażowy jest skierowany do Ciebie.

Dołącz do naszego zespołu

Aktualnie poszukujemy

Miejsce pracy: Kielce

Twój zakres obowiązków:

 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”),

 • Przygotowywanie i weryfikacja rozrachunków wewnątrzgrupowych w ramach uzgodnień konsolidacyjnych,

 • Przygotowanie cyklicznych raportów finansowych, sprawozdań, zestawień i analiz,

 • Sporządzanie doraźnych informacji i analiz,

 • Udział w zamknięciu okresów sprawozdawczych (w tym w procesie uzgadniania transakcji między spółkami powiązanymi),

 • Współpraca z audytorami i przygotowanie materiałów do przeglądu i badania sprawozdań finansowych,

 • Tworzenie narzędzi kontrolingowych.

 Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (w obszarze rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu) min. 7 lat,
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i MSSF,
 • Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office, w szczególności Excel, Power Point, Power Bi,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • Samodzielność i skrupulatność w działaniu oraz dobrą organizację pracy,
 • Zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

Mile widziane:

- Certyfikat CFA,

- Znajomość prawa podatkowego i doświadczenie w tworzeniu polityki i cen transferowych.

Warunek konieczny do wzięcia udziału w tej rekrutacji to doświadczenie na podobnym stanowisku w grupie kapitałowej, praktyczna znajomość IFRS oraz doświadczenie w konsolidacji spółek.

 

Miejsce pracy: Kielce

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie obszarem księgowości (sprawozdawczość, podatki, raportowanie, konsolidacja) całej grupy kapitałowej,
 • Samodzielne sporządzanie sprawozdania finansowego skonsolidowanego oraz sprawozdania finansowego głównej spółki  w grupie,
 • Nadzór merytoryczny nad sporządzaniem sprawozdań finansowych jednostkowych oraz pakietów konsolidacyjnych,
 • Nadzór merytoryczny nad sporządzaniem deklaracji podatkowych,
 • Wdrażanie, organizowanie i kalkulacja korzyści z tytułu stosowania ulg podatkowych w zakresie CIT,
 • Sporządzanie i przekazywanie Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych (MDR),
 • Sporządzanie informacji TPR-C,
 • Wdrożenie polityki cen transferowych i nadzór cen transferowych,
 • Monitorowanie zmian przepisów oraz linii orzeczniczej w zakresie podatków i rachunkowości,
 • Odpowiedzialność za terminowe zamknięcia cykliczne,
 • Aktywny udział w procesach wdrożeniowych oraz zmianach w grupie kapitałowej (np. łączenie lub likwidowanie spółek; wdrożenia narzędzi),
 • Tworzenie nowych oraz usprawnianie istniejących procesów księgowych i finansowych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (np. finanse i rachunkowość, ekonomia),
 • Doświadczenie w pracy w Grupie Kapitałowej na podobnym stanowisku i praktyczna znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w obszarze księgowo-podatkowym w firmie produkcyjnej,
 • Bardzo dobra wiedza z zakresu rachunkowości i podatków,
 • Bardzo dobra znajomość UoR oraz IFRS - warunek konieczny,
 • Doświadczenie w implementowaniu oraz tworzeniu procesów i procedur,
 • Mile widziane 4-letnie doświadczenie w BIG 4,
 • Odporność na stres, odpowiedzialność, terminowość,
 • Dobra znajomość języka angielskiego – poziom B2.

Miejsce pracy: Kielce

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja strategii sprzedażowej na powierzonym obszarze
 • Aktywna sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Firmy
 • Realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych i dystrybucyjnych
 • Nawiązywanie i budowanie długotrwałej relacji z klientami
 • Monitorowanie i analiza rynku
 • Zarządzanie należnościami

 Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Zaangażowanie oraz nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów
 • Minimum średnie wykształcenie
 • Praktyczna znajomość MS Office - Word, excel, outlook
 • Prawo jazdy kat. B

Twój zakres obowiązków:

 • współtworzenie koncepcji zagospodarowania obiektów i nieruchomości należących do Spółki;
 • prowadzenie procesów budowy i likwidacji obiektów budowlanych,
 • określanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych;
 • poszukiwanie, weryfikacja i nadzór nad wykonawcami inwestycji i remontów,
 • kontrola realizacji inwestycji i remontów ( egzekwowanie jakości, terminowości i zgodności z aktualnymi normami i przepisami budowlanymi, ppoż, BHP ),
 • weryfikacja merytoryczna dokumentacji technicznej, ofert wykonawców, kosztorysów i wycen,
 • cykliczne dokonywanie przeglądów wszystkich budynków użytkowanych przez Spółkę;
 • monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów prawa budowlanego

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne kierunek budownictwo lub pokrewne,
 • znajomości prawa budowlanego i przepisów administracyjnych
 • praktyczna znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie
 • umiejętność czytania i analizy dokumentacji technicznej w zakresie projektów budowlanych i kosztorysów,
 • ogólna znajomość pracy z komputerem (Windows, MS Office, Internet itp.).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do świąt, dofinansowanie do szkoleń, ubezpieczenie grupowe)

*Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Miejsce pracy: Chęciny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac związanych z ruchem elektroenergetycznym w kopalni.
 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Wykonywanie prac remontowo - konserwacyjnych z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy.
 • Utrzymanie w sprawności systemów automatyki i sterowania maszyn i zakładów przeróbczych – prowadzenie napraw, remontów i modernizacji oraz sporządzanie koniecznej dokumentacji.
 • Szkolenia bieżące dla operatorów z zakresu obsługi układów i systemów sterowania zakładów.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli maszyn i urządzeń, konserwacji i eksploatacji maszyn elektrycznych.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji ruchowej.
 • Sporządzanie stosownych raportów i zestawień.
 • Wykonywanie w określonych terminach pomiarów ochronnych urządzeń elektroenergetycznych.
 • Dbanie o należyty stan sprzętu ochronnego.
 • Zgłaszanie na bieżąco przełożonemu wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Zabezpieczenie mienia przed dostępem osób postronnych i kradzieżą.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb kopalni.
 • Nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia załadunku wyrobów gotowych, sprzedaży i jakości ekspediowanych wyrobów oraz przestrzeganie zasad zakładowej kontroli produkcji, opisanych w Księdze Zakładowej Kontroli Produkcji w procedurach oraz instrukcjach.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o długoletniej tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku
 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pakiet dofinansowań, ubezpieczenie grupowe).

Miejsce pracy: Kopalnie ŚKSM Sp. z o.o.

 Twój zakres obowiązków:

 • Przestrzeganie przepisów BHP, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, podwykonawcom i innym osobom na terenie zakładu,
 • Organizowanie i nadzorowanie produkcji na prowadzonej zmianie w sposób jak najbardziej efektywny,
 • Wykonywanie zadań służby górniczej w zakładach górniczych,
 • Opracowywanie i aktualizację dokumentów potrzebnych do prowadzenia ruchu zakładów górniczych,
 • Sprawozdawczość z zakresu wydobycia i produkcji kruszyw,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych we współpracy z innymi działami,
 • Optymalizacja procesów technologicznych, nadzór nad wykonawcami pracującymi w ruchu zakładu górniczego.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego - technicznego z zakresu górnictwa (preferowana specjalność techniki odkrywkowej eksploatacji złóż),
 • Znajomości i orientacji w przepisach prawa geologicznego i górniczego oraz ustaw z nim związanych,
 • Dobrej znajomości środowiska Office,
 • Dynamizmu i energii w działaniu,
 • Samodzielności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 • Umiejętność współpracy z ludźmi.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (min. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do Świąt)

Miejsce pracy: Kopalnie ŚKSM Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie nadzoru nad daną zmianą kopalni i zakładu przeróbczego
 • Wykonywanie zadań w zakresie wydobycia, produkcji, załadunku kruszywa
 • Kontrola zgodności prowadzonych robót z dokumentacją techniczną
 • Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy

Oczekujemy:

 • Uprawnienia dozoru ruchu górniczego o specjalności górniczej
 • Doświadczenie na ww. stanowisku
 • Dyspozycyjność w zakresie pracy zmianowej
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz osób podległym na zmianie produkcyjnej
 • Umiejętność planowania działań i rozwiązywania problemów

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (min. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do Świąt)

Miejsce pracy: Biuro Kielce

Jako lider Centralnego Klastra Wodorowego dynamicznie rozwijamy się w zakresie zielonej energii. Nasze ambitne plany obejmują niezależność energetyczną bazującą na własnych zasobach energii odnawialnej, jak również produkcję zielonego wodoru. Jeśli czujesz, że ta tematyka jest tą, w której chcesz się rozwijać to czekamy właśnie na Ciebie!

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie projektów energetycznych w zakresie farm PV, wiatrowych, magazynów energii oraz instalacji wodorowych
 • Prowadzenie analiz w ramach interdyscyplinarnego zespołu ds. transformacji energetycznej
 • Przygotowywanie propozycji działań mających na celu wdrożenie transformacji energetycznej i analiza propozycji zgłoszonych przez inne podmioty w tym obszarze
 • Analiza polskiego i europejskiego rynku energetycznego oraz europejskich benchmarków
 • Analiza dokumentów Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych (w szczególności Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pod kątem ciążących na stronie polskiej zobowiązań w zakresie problematyki energetycznej i transformacji energetycznej oraz jej uwarunkowań społeczno-gospodarczych
 • Poszukiwanie projektów o dofinansowanie
 • Przeprowadzanie oraz koordynowanie procesów wyboru podwykonawców, dostawców, oraz rozliczanie kontraktów podwykonawczych
 • Weryfikacja dokumentacji, odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość dokumentacji powykonawczej
 • Nadzór jakościowy nad realizacją prac
 • Harmonogramowanie robót oraz nadzór nad terminowością ich wykonania
 • Przygotowywanie dokumentów (umowy, harmonogramy, przedmiary, obmiary, protokoły)
 • Weryfikowanie dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań
 • Przygotowywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych, kalkulacji, wycen, pozyskiwanie i negocjowanie ofert od podwykonawców i dostawców

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat
 • Zarządzanie projektami
 • Obowiązkowość i samodyscyplina
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (min. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do Świąt)

Miejsce pracy: Biuro Kielce

Jako lider Centralnego Klastra Wodorowego dynamicznie rozwijamy się w zakresie zielonej energii. Nasze ambitne plany obejmują niezależność energetyczną bazującą na własnych zasobach energii odnawialnej, jak również produkcję zielonego wodoru. Jeśli czujesz, że ta tematyka jest tą, w której chcesz się rozwijać to czekamy właśnie na Ciebie!

Twój zakres obowiązków:

 • Uczestnictwo w projektach energetycznych w zakresie farm PV, wiatrowych, magazynów energii oraz instalacji wodorowych
 • Przygotowywanie propozycji działań mających na celu wdrożenie transformacji energetycznej i analiza propozycji zgłoszonych przez inne podmioty w tym obszarze
 • Przeprowadzanie oraz koordynowanie procesów wyboru podwykonawców, dostawców, oraz rozliczanie kontraktów podwykonawczych
 • Weryfikacja dokumentacji, odpowiedzialność za kompletność i prawidłowość dokumentacji powykonawczej
 • Nadzór jakościowy nad realizacją prac
 • Przygotowywanie dokumentów (umowy, harmonogramy, przedmiary, obmiary, protokoły)
 • Przygotowywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych, kalkulacji, wycen, pozyskiwanie i negocjowanie ofert od podwykonawców i dostawców

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie
 •  Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat
 • Obowiązkowość i samodyscyplina
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie z zakresu Elektrotechniki, Automatyki lub Energetyki
 • Znajomość problematyki funkcjonowania sektora energetycznego
 • Znajomość przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie funkcjonowania sektora energetycznego
 • Znajomość środowiska inwestorów sektora energetycznego
 1.  

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (min. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do Świąt)

Prześlij swoje CV:


  Załącz dokumenty aplikacyjne  Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.

  Formularz kontaktowy

  Rafał Głowacki