Głównym celem Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. jest produkcja wysokiej jakości wyrobów budowlanych w postaci kruszyw. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Odbiorców wdrożony został system Zakładowej Kontroli Produkcji – ZKP, który jest stale doskonalony. Kadra pracownicza świadoma jest odpowiedzialności za jakość produktu na każdym etapie, począwszy od wydobycia surowca skalnego, a kończąc na transporcie gotowego wyrobu do Klienta. Kontrolę jakości wyrobów prowadzi wykwalifikowany zespół pracowników z wieloletnim doświadczeniem.

ŚGP INDUSTRIA S.A. posiada w swych strukturach Dział Badań Jakości i Rozwoju Produktów, który stanowi wewnętrzne laboratorium. Dysponujemy własnym sprzętem badawczym wysokiej klasy. Ocenę produktów finalnych opieramy na wynikach uzyskanych z badań prowadzonych zgodnie z harmonogramem ściśle według wymagań norm europejskich. Celem prowadzenia zakładowej kontroli produkcji jest uzyskanie produktów gotowych o stabilnych parametrach.

Produkowane przez nas kruszywa badamy w zakresie następujących parametrów zgodnie z normami PN-EN:

  • Analiza sitowa – pozwala na monitoring składów ziarnowych produkowanych kruszyw w taki sposób, aby produkcja w zakresie podziarna, nadziarna oraz kontroli zapylenia mieściła się ściśle w deklarowanych kategoriach
  • Odporność na rozdrabnianie w oparciu o współczynnik Los Angeles – decyduje o możliwości zastosowania naszych kruszyw w betonach zarówno cementowych jak i asfaltowych wysokiej klasy
  • Mrozoodporność – jako badanie wskazujące na wpływ czynników atmosferycznych na kruszywo
  • Wskaźnik piaskowy SE po zagęszczeniu metodą Proctora – pozwala nam na badanie zawartości drobnych cząstek a co za tym idzie ocenę uzyskanych parametrów podbudowy pod kątem wrażliwości na mróz
  • Wskaźnik nośności CBR – tą metodą możemy określić nośność kruszywa przeznaczonego na podbudowy drogowe.
  • Gęstość i nasiąkliwość
  • Gęstość nasypową
  • Wskaźniki kształtu

Oprócz kontroli produkcji w laboratorium zakładowym, prowadzimy również badania w akredytowanych jednostkach zewnętrznych.

Potwierdzeniem skuteczności naszych działań w zakresie kontroli jakości jest coroczna pozytywna ocena Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

NASZE LABORATORIUM:

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska