Najczęściej zadawane pytania

Wapno nawozowe

Zakwaszenie gleby to naturalny proces prowadzący do akumulacji kationów wodoru H+. Objawia się spadkiem odczynu gleby i jest nasilane przez działalność człowieka, taką jak nawożenie czy aktywność przemysłowa.

Skutki zakwaszenia gleby obejmują niskie plony, słaby wzrost roślin, dużą aktywność pierwiastków szkodliwych i metali ciężkich, oraz niekorzystne zmiany biologiczne w glebie.

Stosowanie wapna nawozowego ŚKSM przynosi korzyści takie jak odkwaszenie gleby, wzrost plonów, poprawę właściwości gleby, zwiększenie przyswajalności azotu i fosforu, oraz zwiększenie odporności roślin na wymarzanie. Obok odkwaszenia wzbogaca glebę z magnez, który jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin

Okres działania nawozu wynosi do 3-4 lat od wysiewu.

Tak, wysoką jakość nawozu potwierdzają pozytywne opinie oraz systematyczne kontrole jakości.

Tak, stosowanie wapna nawozowego zwiększa przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny.

Wprowadzenie wapna nawozowego do gleby poprawia cechy jakościowe roślin.

Możesz skontaktować się z przedstawicielami firmy, takimi jak Tomasz Kotwica lub Paweł Gątkowski, aby uzyskać więcej informacji.

Transport kruszyw oraz wapna nawozowego

Firma oferuje przewóz kruszyw naturalnych z jednej z trzech kopalni: Winna, LaskowaJaźwica. Kruszywa te są dostępne w różnej granulacji i są przeznaczone na potrzeby budownictwa drogowego, produkcji betonu, mieszanek bitumicznych i innych zastosowań.

Tak, firma oferuje bezpośredni transport kruszyw z kopalni Jaźwica, Laskowa i Winna do lokalizacji wskazanej przez zamawiającego.

Wybierając kruszywa ŚKSM, otrzymujesz sprawdzone dewońskie dolomity oraz gwarancję jakości.

Tak, firma oferuje wysokiej jakości wapno nawozowe z transportem, dostępne dla gospodarstw, dystrybutorów i producentów nawozów.

Transportowane wapno nawozowe jest gotowym surowcem o granulacji 0-2 mm, który można stosować do nawożenia lub jako półprodukt.

Tak, surowiec z poszczególnych złóż różni się zawartością magnezu w pewnym zakresie.

Wapno nawozowe ŚKSM to doskonałe rozwiązanie na problem zakwaszenia gleby, które neutralizuje zakwaszenie powodowane przez nawozy azotowe, zabiegi agrotechniczne i aktywność przemysłową.

Wapno węglanowe Dewonit rozpuszcza się nawet przez kilka lat po jego zastosowaniu. Jednak dla uzyskania pożądanych rezultatów i utrzymania prawidłowego pH, czynność tę należy regularnie powtarzać.

Możesz skontaktować się z przedstawicielami firmy, takimi jak Tomasz Kotwica, Paweł Gątkowski, Marcin Grzegorczyk czy Joanna Orlińska, aby uzyskać więcej informacji.

Kopalnie kruszywa i sprzedaż

Firma oferuje różnorodne kruszywa, takie jak kruszywo drobne, kruszywo o ciągłym uziarnieniu, kruszywo grube oraz kruszywa technologiczne.

Kruszywa są przeznaczone do różnych zastosowań, takich jak budownictwo drogowe, produkcja betonu, mieszanek bitumicznych oraz innych zastosowań technologicznych.

Tak, oferowane kruszywa spełniają najwyższe standardy jakościowe, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

Tak, firma oferuje bezpośredni transport kruszyw z wybranej kopalni do wskazanej lokalizacji.

Kruszywa charakteryzują się różnym uziarnieniem, od drobnego po grube, oraz wysoką jakością surowca.

Tak, w ofercie firmy znajdują się również kruszywa technologiczne.

Możesz skontaktować się z przedstawicielami firmy, aby uzyskać więcej informacji.

Tak, firma oferuje kruszywa, które spełniają normy PN-EN 12620, co oznacza, że są one odpowiednie do produkcji betonu.

Tak, firma posiada odpowiednie certyfikaty potwierdzające jakość oferowanych kruszyw.

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska