Najstarsza firma górnicza w kraju

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.) to jedna z nielicznych firm o tak długiej historii i tradycji w wydobywaniu i obróbce surowców skalnych w regionie świętokrzyskim.

Jako datę powstania Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, można przyjąć rok 1874. Firma przejęła tradycje i doświadczenia założonego w 1874r. Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 5. Podwaliny pod nowoczesny przemysł górniczo-wydobywczy położył Stanisław Staszic.

Po utworzeniu Królestwa Polskiego Kongresowego w 1816 r. dzięki jego staraniom utworzono w Kielcach Dyrekcję Główną Górniczą oraz związaną z nią Szkołę Akademiczno-Górniczą. Wówczas też poczyniono znaczne nakłady w kopalnie różnego rodzaju rud, również kamienia w okolicach Kielc i Chęcin. Odnowiono szereg kopalń i zakładów przemysłowych, przebudowano i zmodernizowano przestarzałe urządzenia, zaplanowano nowe w rejonie rzeki Kamiennej, w Białogonie (obecnie dzielnica Kielc), Miedziance k. Chęcin, Samsonowie k. Miedzianej Góry. Wyroby Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich, podobnie jak innych firm wydobywczo-górniczych tego regionu stały się znane w całej Europie. Eksportowano je także do Ameryki. Kryzys lat 30-tych XX w. i drugiej wojny światowej przyniósł ograniczenie produkcji, ale nie spowodował zamknięcia zakładu.

 

RYS HISTORYCZNY FIRMY

1872-1874
A. Welke
Prezentacja pasji i miłości do kamienia na: Wystawie Politechnicznej w Moskwie, Wielkiej Wystawie Powszechnej w Wiedniu oraz Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Warszawie
1872-1874
1874
Inżynier August Repphan i adwokat Józef Kokeli tworzą z A. Welke Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich
1874
01.04.1874
Rozpoczęcie wydobycia z kopalń chęcińskich

Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich zaczyna działać

01.04.1874
17/29.07.1876
Uruchomienie przeróbki
17/29.07.1876
1905
A. Welke zakłada Cech Zgromadzenia Kamieniarzy Kieleckich
1905
1949
Upaństwowienie Przedsiębiorstwa
1949
1952
Nadanie Przedsiębiorstwu nazwy „Kielckie Zakłady Kamienia Budowlanego”
1952
1952
Uruchomienie w Białogonie linii obróbki marmuru
1952
1956
Rozpoczęcie produkcji nowego asortymentu

– kruszywa łamanego z wapieni i zmiana nazwy Przedsiębiorstwa na Kieleckie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa

1956
1983
Zmiana nazwy przedsiębiorstwa na „Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych” i rozpoczęcie produkcji nawozów wapniowo-magnezowych
1983
1999
Otwarcie i uruchomienie wydobycia nowego złoża „Winna”
1999
2003
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych zostały skomercjalizowane otrzymując status Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa
2003
2011

W dniu 14 kwietnia Minister Skarbu Państwa dokonał przeniesienia własności akcji zwykłych imiennych spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą w Kielcach na spółkę Surowce Skalne Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez przekazanie jej odcinka zbiorowego akcji.

2011
2016
Zaczynają działać Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach w wyniku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa KKSM S.A.
w upadłości likwidacyjnej
2016
2021

Początek nowej ery

Inauguracja Klastra Wodorowego, początki zielonej transformacji
2021
31.10.2022

Przekształcenie Spółki Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Świętokrzyską Grupę Przemysłową INDUSTRIA S.A.

31.10.2022

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Guzek

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska