Doświadczenie i długa historia

Wydobywanie i obróbka
surowców skalnych

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.
lider górnictwa w województwie świętokrzyskim

Kopalnie ŚGP INDUSTRIA

Oferujemy najlepsze wapno dla rolnictwa

Posiadamy szeroki asortyment wapna nawozowego, aby wspierać rozwój i zdrowie Państwa upraw. W naszej ofercie znajduje się granulowane wapno nawozowe bogate w magnez oraz wapno nawozowe węglanowe, które dodatkowo wzbogacone jest o magnez i wapń. Dzięki zastosowaniu naszych produktów, gleba staje się bardziej żyzna i przyjazna dla roślin.

Dostarczamy materiały budowlane najwyższej jakości

Posiadamy trzy kopalnie: Jaźwica, Laskowa oraz Winna, z których czerpiemy najlepsze kruszywa na rynku. Oferujemy kruszywo o ciągłym uziarnieniu, kruszywo drobne oraz kruszywo grube, idealne do różnorodnych zastosowań w budownictwie i inżynierii cywilnej. Nasze kruszywa są gwarancją trwałości i niezawodności.

Zapewniamy kompleksową logistykę i transport

Specjalizujemy się w przewozie kruszyw naturalnych oraz wapna nawozowego z kopalni wchodzących w skład Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. Dzięki własnej flocie transportowej jesteśmy w stanie zaoferować szybkie i efektywne dostawy naszych produktów bezpośrednio do klientów, co zapewnia maksymalną wygodę i satysfakcję.

Poradnik

Nasz Poradnik Rolnika to niezastąpione źródło wiedzy dla każdego, kto pragnie prowadzić swoje gospodarstwo rolne w sposób efektywny i zrównoważony. Zawiera szczegółowe informacje, praktyczne porady oraz solidną dawkę wiedzy teoretycznej, które pomogą Ci osiągnąć optymalne wyniki w produkcji roślinnej.

Aktualności

Oferty Allegro.pl​

Oferty Mascus.pl​

Oferty OLX

INDUSTRIA w liczbach

lat działalności
0
pracowników
0 +
kopalnie w woj. świętokrzyskim
0
wydobytych ton
0

Poznaj naszą historię

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.) to jedna z nielicznych firm o tak długiej historii i tradycji w wydobyciu i obróbce surowców skalnych w regionie świętokrzyskim.

Rok założenia (wówczas) Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich przyjmuje się na 1874.

Dowiedz się więcej!

Realizacje

Farma Wiatrowa Skoczykłody

Autostrada A1

Droga krajowa S7 i S8

Zaufali nam

świętokrzyskie kopalnie surowców mineralnych

Zawiadomienie o przekształceniu

Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 31 października 2022 roku („Dzień Przekształcenia”) Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu przekształcenia spółki:

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, NIP: 9542756472, REGON: 361937885, wpisaną pod numerem KRS: 0000565585 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 82 655 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/00), („Spółka Przekształcana”),

w:

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, NIP: 9542756472, REGON: 361937885, wpisaną pod numerem KRS: 0000991317 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 82 655 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/00) wpłacony w całości („Spółka Przekształcona”),

Informujemy, że przekształcenie nastąpiło na zasadzie art. 551 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), ze skutkami przewidzianymi w szczególności w art. 553 KSH, zgodnie z którym spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, ulg oraz koncesji, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, zgodnie z art. 36 pkt. 9 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.).

W wyniku przekształcenia powstała Spółka Akcyjna pod nazwą Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. z siedzibą w Kielcach (dawniej „Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach”). Numery NIP, REGON oraz adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

Zmiana formy prawnej i nazwy nie wywołuje skutków prawnych, ekonomicznych ani socjalnych dla Pracowników.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że skutkiem przekształcenia jest kontynuacja praw i obowiązków wynikających z zawartych przez spółkę przekształcaną umów bez konieczności zawierania dodatkowych aneksów, zawierania nowych i rozwiazywania już zawartych umów.

W związku z powyższym, od dnia 31 października 2022r. włącznie, prosimy o uwzględnienie we wszystkich bazach danych, dokumentach, w tym fakturach VAT i korespondencji, danych spółki przekształconej.

Potrzebujesz wapna nawozowego dla Twoich roślin lub kruszywa do projektów budowlanych?

Dzięki naszym produktom i usługom, gwarantujemy perfekcyjne rozwiązania dla wszelkich potrzeb związanych z ogrodniczymi i budowlanymi projektami. Jesteśmy gotowi sprostać Twoim oczekiwaniom, dostarczając produkty, które nie tylko spełnią, ale przewyższą Twoje oczekiwania. Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam być Twoim partnerem w osiągnięciu sukcesu.

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Guzek

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska