Ekologiczne metody pozyskiwania kruszyw – przewodnik

Kruszywa to ziarniste materiały, które mają szerokie spektrum zastosowania. Wykorzystuje się je w budownictwie, choćby do zapraw budowlanych, ale mają też zastosowanie do budowy dróg. Aktualnie niezbędne jest wprowadzenie metod ich ekologicznego pozyskiwania. Warto na ten temat dowiedzieć się więcej.

Pozyskiwanie kruszyw – poznaj metody wydobycia kruszyw 

Ochrona środowiska jest niewątpliwie bardzo ważna. Obecnie wprowadza się na szeroką skalę dekarbonizację, zatem pozyskiwanie kruszyw musi odbywać się w sposób bardziej ekologiczny. Zacznijmy jednak od tego, że do wydobycia złóż suchych wykorzystuje się koparki, taśmociągi, a także ładowarki. Jednocześnie przed przeprowadzeniem prac inwestor musi wyznaczyć pełen obszar eksploatacji zgodnie z opracowaniami środowiskowymi. Należy zwrócić uwagę, że podczas składania określonych dokumentów inwestor w sposób jasny musi przedstawić, jaki wpływ będą miały prace na faunę i florę. Piasek i żwir mogą być pobierane z dna rzeki za pomocą koparek. Obecnie wprowadza się innowacyjne technologie, które mają zapobiec dalszej degradacji środowiska. Otóż trzeba zdawać sobie sprawę, że w procesie rozkładu surowców mogą powstawać nawet metale ciężkie czy kwasy karboksylowe. Dlatego też coraz częściej stosuje się technologię otrzymywania kruszyw lekkich w procesie wypalania w piecach obrotowych niskotopliwych. Taka metoda wykorzystuje promieniowanie mikrofalowe, co pozwala zmniejszyć emisję niebezpiecznych gazów, a także skraca czas produkcji. 

Zastosowanie zrównoważonych metod wydobywczych

Zastosowanie zrównoważonych metod wydobywczych w kontekście ochrony środowiska naturalnego jest kluczowym elementem dla branży wydobywczej, która dąży do zminimalizowania wpływu na otoczenie. Jednym z przykładów takiej metody jest kontrolowane wydobycie, które jest procesem zaprojektowanym tak, aby ograniczyć wpływ działalności górniczej na środowisko.

Kontrolowane wydobycie polega na ścisłym monitorowaniu ilości wydobywanych surowców i przestrzeganiu określonych limitów, co pozwala na ochronę zasobów naturalnych i zapobiega ich nadmiernemu eksploatowaniu. Tego rodzaju podejście obejmuje również stosowanie nowoczesnych technologii geologicznych i geotechnicznych, które umożliwiają precyzyjne lokalizowanie złóż, minimalizując tym samym potrzebę inwazyjnych prac wydobywczych.

Ponadto, kontrolowane wydobycie obejmuje również zastosowanie technik, które nie prowadzą do nieodwracalnych zmian w strukturze geologicznej i hydrologicznej terenów. Na przykład, metody ekstrakcji, które nie powodują znaczącego obniżenia poziomu wód gruntowych czy nie zakłócają naturalnego przepływu wód powierzchniowych, są kluczowe dla ochrony środowiska. Dzięki zastosowaniu zamkniętych systemów obiegu wody oraz nowoczesnych metod rekultywacji, tereny poeksploatacyjne mogą być szybko przywrócone do ich naturalnego stanu, co dodatkowo wspomaga ochronę lokalnej fauny i flory.

Implementacja zrównoważonych metod wydobywczych wymaga od firm inwestycji w badania i rozwój nowych technologii, a także adaptacji istniejących praktyk do zmieniających się warunków ekologicznych i prawnych. Tego typu działania nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również budują pozytywny wizerunek firmy, jako odpowiedzialnego uczestnika rynku, co jest szczególnie cenione w dzisiejszym świecie.

Zrównoważony rozwój w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej INDUSTRIA S.A.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. skupia swoje działania na innowacyjności i zastosowaniu nowoczesnych technologii, które minimalizują wpływ na środowisko.

Firma zarządza trzema kopalniami na terenie województwa świętokrzyskiego: Kopalnią Jaźwica, Kopalnią WinnaKopalnią Laskowa. Działalność tych kopalń koncentruje się na odpowiedzialnym wydobyciu kruszyw, które jest kluczowe dla lokalnego przemysłu budowlanego i infrastrukturalnego.

Dzięki ciągłemu rozwojowi i wprowadzaniu nowych metod wydobywczych, możliwe jest zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Firma stara się nie tylko o ekologiczne pozyskiwanie kruszyw, ale także o utrzymanie wysokiej jakości i stabilności swoich produktów. Współpraca z lokalnymi społecznościami oraz dbałość o bezpieczne i przyjazne warunki pracy stanowią dodatkowy atut w budowaniu trwałych i odpowiedzialnych praktyk przemysłowych.

Nasze kruszywo naturalne to gwarancja najwyższej jakości i trwałości!

Idealne do wszelkiego rodzaju konstrukcji i prac budowlanych. Skorzystaj z oferty, która wspiera silne, trwałe i ekologiczne fundamenty.

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska