Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.) to jedna z nielicznych firm o tak długiej tradycji w wydobywaniu i obróbce surowców skalnych. Eksploatacja złoża Jaźwica prowadzona jest od 1960 r.

Usytuowanie kopalni w niedalekiej odległości od drogi krajowej S7 ułatwia wykonanie dostawy w kierunku Warszawy, Łodzi, Śląska czy Małopolski. Dodatkowo atutem zwiększającym możliwości dostarczania asortymentów jest usytuowana na stacji Kielce-Białogon bocznica kolejowa, ze zdolnością ekspedycyjną 8000 Mg/dobę.

Program produkcyjny obejmuje szeroką gamę asortymentów przede wszystkim dla budownictwa ogólnego i drogownictwa, z uwagi na zawartość bardzo ważnych pierwiastków (Ca, Mg) również dla rolnictwa.

Oferta

Kruszywo naturalne PKWiU 08.12.12.0
Rodzaj kruszywa Norma (zastosowanie)
kruszywo drobne 0-2 mm PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
kruszywo grube 2-8 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo grube 8-11,2 mm PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo grube 8-16 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo grube 16-22,4 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo grube 31,5-63 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
Wapno nawozowe Dewonit
Rodzaj kruszywa Norma (zastosowanie)
Wapno nawozowe zawierające magnez (węglanowe) PN-C-87006-2
Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowe
Granulacja 0/2 mm
CaO 35-45%
MgO 8-19%
CaO+MgO min 50%
pH w H2O 8,6 ÷ 9,0

Zapytaj o ofertę

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.).

Jak dojechać?

Zdjęcia kopalni Jaźwica

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Guzek

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska