Złoże Winna zostało udokumentowane po raz pierwszy w 1957 r. Dopiero jednak w 1999 r. opracowano i zatwierdzono projekt zagospodarowania złoża dolomitów dewońskich Winna i uzyskano koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża Winna. Od tego roku można więc mówić o rozpoczęciu działalności kopalni Winna.

Lokalizacja kopalni w Łagowie, przy drodze krajowej nr 74 sprawia, że najbardziej efektywne kierunki dostawy to Mazowsze, Lubelszczyzna, Małopolska oraz Podkarpacie.

 

Oferta

Kruszywo naturalne PKWiU 08.12.12.0
Rodzaj kruszywa Norma (zastosowanie)
kruszywo drobne 0-2 mm PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-4 mm PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym.”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym.”
kruszywo grube 2-8 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo grube 4-8 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo grube 8-16 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo grube 4-31,5 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”

Niesorty i kruszywa technologiczne

Rodzaj kruszywa Norma (zastosowanie)
kruszywo drobne 0-4 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-8 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
Wapno nawozowe Dewonit
Rodzaj kruszywa Norma (zastosowanie)
Wapno nawozowe zawierające magnez (węglanowe) PN-C-87006-2
Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowe
Granulacja 0/2 mm
CaO 26-37%
MgO 15-20%
CaO+MgO min 45%
pH w H2O 9,0 ÷ 9,3

Zapytaj o ofertę

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.).

Jak dojechać?

Zdjęcia kopalni Winna

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska