Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.  oraz jej prawni poprzednicy eksploatują złoże dolomitów dewońskich „Laskowa Góra” od 1974 r. Kopalnia w Miedzianej Górze zlokalizowana niedaleko drogi krajowej nr 74 umożliwia efektywny i łatwy transport w kierunku ziemi łódzkiej i Mazowsza.

Asortyment z kopalni Laskowa charakteryzuje się bardzo dużą zawartością magnezu, a parametry fizyko-mechaniczne dolomitów są zbliżone do parametrów granitów i bazaltów.

Oferta

Kruszywo naturalne PKWiU 08.12.12.0
Rodzaj kruszywa Norma (zastosowanie)
kruszywo drobne 0-2 mm PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym.”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym.”
kruszywo grube 2-8 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo grube 8-16 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo grube 31,5-63 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”

Niesorty i kruszywa technologiczne

Rodzaj kruszywa Norma (zastosowanie)
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-11,2 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
Wapno nawozowe Dewonit
Rodzaj kruszywa Norma (zastosowanie)
Wapno nawozowe zawierające magnez (węglanowe) PN-C-87006-2
Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowe
Granulacja 0/2 mm
CaO 28-35%
MgO 15-20%
CaO+MgO min 45%
pH w H2O 8,5 ÷ 9,5

Zapytaj o ofertę

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.).

Jak dojechać?

Zdjęcia kopalni Laskowa

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Guzek

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska