Kontakt

Dane teleadresowe

NIP: 9542756472, REGON: 361937885, KRS: 0000991317, BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

Kontakt do przedstawicieli
Dział księgowości i finansów
Dział handlu i logistyki
Biuro Obsługi Klienta
Dział personalny

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska

Formularz kontaktowy

Paweł Guzek

Formularz kontaktowy

Tomasz Kotwica

Formularz kontaktowy

Biuro Obsługi Klienta

Formularz kontaktowy

Bernadetta Jarząbek