Join the ŚIG INDUSTRIA community

Looking for a job? We offer employment for people with long-term experience as well as for those looking for their first job.

Świętokrzyskie Industrial Group INDUSTRIA (formerly Świętokrzyskie Mines of Mineral Resources) has a long tradition dating back to 1874. Thanks to our continuous development we provide raw materials to many industries. In our daily work we focus on cooperation, development, responsibility and communication – therefore our company is renowned. 

We employ 325 people including 26 engineers in 5 locations

Development opportunities

career

Developing your potential

Our employees contribute to the success of our company. Ambitious goals and challenges enable them to initiate and implement new solutions, and consequently provide an opportunity for self-realization and broadening of knowledge.

CAREER

BUILDING A CAREER PATH

Depending on the needs of the company as well as our employees’ abilities and potential, they have a chance to develop in various business areas. We employ experts and specialists in engineering as well as social and natural sciences. Everyone has the opportunity to develop their skills and qualifications during their employment.

How do we take care of EMPLOYEES

Benefits in ŚIG INDUSTRIA

Medicover Private Medical Care
Group Insurance on preferential terms
Multisport Sports and Recreation Card
Company Social Benefits Fund
Employee Loan and Benefit Fund
Co-financing of prescription eyeglasses
Increase in the contribution paid to Employee Capital Plans
Integration meetings
YOUR CAREER WITH ŚIG INDUSTRIA

Internship programs

As a company, we appreciate young and talented people. We are looking for individuals who have a willingness to learn, take on new challenges and explore new opportunities. During the program you will join a team of specialists, work together with them on real projects, gaining invaluable experience.

Are You ready to take on real challenges and eager to work in a company that is a leader in its industry – check the BUILDING  A CAREER PATH tab. You will see in which career areas you can develop your knowledge as part of an internship.

Join us!

JOIN OUR TEAM

We are currently looking for:

Specjalista ds. sprzedaży

Miejsce pracy: Kielce

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja strategii sprzedażowej na powierzonym obszarze
 • Aktywna sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Firmy
 • Realizacja wyznaczonych planów sprzedażowych i dystrybucyjnych
 • Nawiązywanie i budowanie długotrwałej relacji z klientami
 • Monitorowanie i analiza rynku
 • Zarządzanie należnościami

 Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Zaangażowanie oraz nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów
 • Minimum średnie wykształcenie
 • Praktyczna znajomość MS Office – Word, excel, outlook
 • Prawo jazdy kat. B

Specjalista ds. inwestycji budowlanych

Twój zakres obowiązków:

 • współtworzenie koncepcji zagospodarowania obiektów i nieruchomości należących do Spółki;
 • prowadzenie procesów budowy i likwidacji obiektów budowlanych,
 • określanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych;
 • poszukiwanie, weryfikacja i nadzór nad wykonawcami inwestycji i remontów,
 • kontrola realizacji inwestycji i remontów ( egzekwowanie jakości, terminowości i zgodności z aktualnymi normami i przepisami budowlanymi, ppoż, BHP ),
 • weryfikacja merytoryczna dokumentacji technicznej, ofert wykonawców, kosztorysów i wycen,
 • cykliczne dokonywanie przeglądów wszystkich budynków użytkowanych przez Spółkę;
 • monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów prawa budowlanego

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne kierunek budownictwo lub pokrewne,
 • znajomości prawa budowlanego i przepisów administracyjnych
 • praktyczna znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie
 • umiejętność czytania i analizy dokumentacji technicznej w zakresie projektów budowlanych i kosztorysów,
 • ogólna znajomość pracy z komputerem (Windows, MS Office, Internet itp.).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do świąt, dofinansowanie do szkoleń, ubezpieczenie grupowe)

*Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Elektryk automatyk

Miejsce pracy: Chęciny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac związanych z ruchem elektroenergetycznym w kopalni.
 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Wykonywanie prac remontowo – konserwacyjnych z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy.
 • Utrzymanie w sprawności systemów automatyki i sterowania maszyn i zakładów przeróbczych – prowadzenie napraw, remontów i modernizacji oraz sporządzanie koniecznej dokumentacji.
 • Szkolenia bieżące dla operatorów z zakresu obsługi układów i systemów sterowania zakładów.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli maszyn i urządzeń, konserwacji i eksploatacji maszyn elektrycznych.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji ruchowej.
 • Sporządzanie stosownych raportów i zestawień.
 • Wykonywanie w określonych terminach pomiarów ochronnych urządzeń elektroenergetycznych.
 • Dbanie o należyty stan sprzętu ochronnego.
 • Zgłaszanie na bieżąco przełożonemu wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Zabezpieczenie mienia przed dostępem osób postronnych i kradzieżą.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb kopalni.
 • Nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia załadunku wyrobów gotowych, sprzedaży i jakości ekspediowanych wyrobów oraz przestrzeganie zasad zakładowej kontroli produkcji, opisanych w Księdze Zakładowej Kontroli Produkcji w procedurach oraz instrukcjach.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o długoletniej tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku
 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pakiet dofinansowań, ubezpieczenie grupowe).

Inżynier Górnik

Miejsce pracy: Kopalnie ŚKSM Sp. z o.o.

 Twój zakres obowiązków:

 • Przestrzeganie przepisów BHP, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, podwykonawcom i innym osobom na terenie zakładu,
 • Organizowanie i nadzorowanie produkcji na prowadzonej zmianie w sposób jak najbardziej efektywny,
 • Wykonywanie zadań służby górniczej w zakładach górniczych,
 • Opracowywanie i aktualizację dokumentów potrzebnych do prowadzenia ruchu zakładów górniczych,
 • Sprawozdawczość z zakresu wydobycia i produkcji kruszyw,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych we współpracy z innymi działami,
 • Optymalizacja procesów technologicznych, nadzór nad wykonawcami pracującymi w ruchu zakładu górniczego.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego – technicznego z zakresu górnictwa (preferowana specjalność techniki odkrywkowej eksploatacji złóż),
 • Znajomości i orientacji w przepisach prawa geologicznego i górniczego oraz ustaw z nim związanych,
 • Dobrej znajomości środowiska Office,
 • Dynamizmu i energii w działaniu,
 • Samodzielności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 • Umiejętność współpracy z ludźmi.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (min. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do Świąt)

Sztygar górniczy

Miejsce pracy: Kopalnie ŚKSM Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie nadzoru nad daną zmianą kopalni i zakładu przeróbczego
 • Wykonywanie zadań w zakresie wydobycia, produkcji, załadunku kruszywa
 • Kontrola zgodności prowadzonych robót z dokumentacją techniczną
 • Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy

Oczekujemy:

 • Uprawnienia dozoru ruchu górniczego o specjalności górniczej
 • Doświadczenie na ww. stanowisku
 • Dyspozycyjność w zakresie pracy zmianowej
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz osób podległym na zmianie produkcyjnej
 • Umiejętność planowania działań i rozwiązywania problemów

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (min. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do Świąt)

Send us your CV:


  Attach application documents  We hereby inform that the administrator of the provided personal data is Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (formerly Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.).

  Formularz kontaktowy

  Biuro

  Formularz kontaktowy

  Paweł Gątkowski

  Formularz kontaktowy

  Joanna Orlińska