Porównanie wapna węglanowego i magnezowego – które lepsze dla Twoich upraw?

Podstawową przyczyną stagnacji produkcji rolnej w Polsce jest zakwaszenie gleb. Dzieje się tak, mimo ogromnego postępu biologicznego oraz technicznego, a wzrost koncentracji w glebie kationów wodoru (H+), powodujących jej zakwaszenie jest bezpośrednim skutkiem działań człowieka. Sprawdź, w jakim celu stosuje się wapno dla rolnictwa?

Stan zakwaszenia gruntów rolnych w Polsce

Zakwaszenie gruntów rolnych wpływa na zmniejszenie wydajności produkcji roślinnej, jest także zagrożeniem dla środowiska z uwagi na możliwość pojawienia się w glebie substancji toksycznych. Dzieje się tak na skutek zwiększenia poziomu stężenia H+, a także blokowania bądź uruchamiania poszczególnych składników pokarmowych roślin.

Poprawne rozpoznanie czynników powodujących pojawienie się wtórnych skutków zakwaszenia gleb jest podstawą do zastosowania właściwych technologii uprawy i użyźniania gleb, szczególnie w kontekście wapnowania oraz optymalizacji nawożenia.

Zakwaszenie gleby jest procesem stałym występującym w naturze, jednak zagrożenie dla agroekosystemów stanowią czynniki antropogeniczne. W efekcie udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w Polsce od wielu lat przekracza poziom 40% powierzchni gruntów rolnych, a w wielu miejscach gleby najsilniej zakwaszone stanowią aż 60% powierzchni.

Należy dodać, że z uwagi na procesy wzrostu roślin za krytyczną można przyjąć pH na poziomie 5,5. Wtedy to w glebie pojawiają się toksyczne formy glinu. Produkcja rolna na gruntach tego typu musi być w sposób naturalny ograniczona wyłącznie do roślin bardzo tolerancyjnych.

Rolnictwo zrównoważone zakłada – co do idei – skojarzenie celów produkcyjnych z wymogami środowiska, stąd rosnące zapotrzebowanie na wysokojakościowe wapno nawozowe produkowane między innymi przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych.

Wapno nawozowe – ekologia

Wapnowanie należy potraktować, jako zabieg wpływający pozytywnie na jakość i funkcje areałów, a także na środowisko naturalne. W warunkach Polski stosowanie wapna powinno zostać bezwarunkowo włączone do podstawowej praktyki rolniczej. Szacuje się, że zapotrzebowanie polskiego rolnictwa na wapno wynosi w skali każdego roku około 31 mln ton CaO, co przekłada się na około 62 mln ton w ogólnej masie nawozów.

Pozytywny wpływ wapna nie ogranicza się wyłącznie do warstwy ornej. Dotyczy też głębszych warstw profilu.

Szybkość reakcji zachodzących pomiędzy gruntem ornym a nawozem wapniowym zależy od:

  • stopnia wymieszania gleby z nawozem;
  • poziomu wilgotności gruntu;
  • typu zastosowanych nawozów wapniowych;
  • dokładności rozdrobnienia nawozów.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych oferują wapno węglanowe z dużą zawartością magnezu.  Surowiec ten jest ceniony za swoje wszechstronne zastosowanie –  jego popularność wynika z szerokiego zakresu korzyści, w tym poprawie jakości gleby.

Wapno węglanowe – właściwości i zastosowanie

Wapno węglanowe jest nawozem pochodzenia naturalnego. W wyniku przemiału skał wapiennych (wapienia jurajskiego) uzyskuje się powyżej 90% CaCO3, co daje od 51,7% do 55% tlenku wapnia (CaO). Za najlepszy produkt uznawane jest wapno nawozowe, pochodzące z ŚKSM Kielce (Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych), najdrobniej zmielone oraz pozbawione zanieczyszczeń i wody.

Niska koncentracja metali w wapnie czyni go nawozem uważanym za przyjazny dla środowiska. Jego wyjątkowa drobnoziarnistość ułatwia aplikację i zapewnia efektywne połączenie wapna węglanowego z powierzchniową warstwą gleby, co przyspiesza jego działanie i zwiększa efektywność. Plonotwórcze efekty działania nawozu utrzymują się przez kilka lat, a samo wapnowanie skutkuje wzrostem plonów o około 25 %.

Wapno palone lub gaszone sprawdza się na glebach ciężkich. Zabieg poprawia strukturę gleby oraz jakość próchnicy.

Wapno magnezowe – właściwości i zastosowanie

Gleby ubogie w przyswajalny magnez wymagają zastosowania specjalnego wapna z dużą zawartością magnezu. Zapotrzebowanie gleby ustalane jest na podstawie:

  • odczynu gleby;
  • kategorii agronomicznej gleby;
  • zawartości przyswajalnego magnezu w gruncie;
  • oceny objawów niedoboru magnezu na roślinach.

Wapno węglanowe z zawartością magnezu i wapnia pochodzące ze Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych odznacza się szerszym stosunkiem Ca:Mg, co wpływa na uproszczenie oraz wydajność prac polowych. Nawóz stosuje się przeważnie na glebach odznaczających się niską lub bardzo niską zawartością przyswajalnego magnezu (Mg).

Zadbaj o swoje rośliny jak profesjonalista!

Wybierz nasze wapno nawozowe, aby zapewnić im wszystko, czego potrzebują do bujnego wzrostu i zdrowia. Nie czekaj, zainwestuj w lepszą przyszłość swojego ogrodu już dziś!

Wpływ zabiegu wapnowania na plonowanie roślin

Rośliny odżywiane wapniem, są dłużej zielone oraz bardziej efektywne w procesie fotosyntezy, co przekłada się na wydajniejszy wzrost plonu. Dodatkowo zbyt niski poziom Ca2+ blokuje anafazę, hamując tym samym rozwój roślin uprawnych. 

Stosowanie nawozów wapniowych przyczynia się do uregulowania odczynu gleby oraz pokrywa zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe. Nawozy wapniowe wyprodukowane przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych są niezastąpione, zwłaszcza kiedy okres pomiędzy zbiorem rośliny przedplonowej a siewem roślin bardzo silnie reagujących na pH gleby jest stosunkowo krótki.

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska