Proces transportu kruszyw – od kopalni do odbiorcy

Koszty oraz dotrzymywanie terminów budowy wielu obiektów uzależnione są od dostarczanych kruszyw. Zarządzanie wydobywanym surowcem, jego załadunek, transport i wyładunek są znacznie trudniejsze, niż mogłoby się to wydawać. Wszystko ze względu na ograniczenia prawne i potrzebę utrzymywania odpowiedniej infrastruktury – dróg, narzędzi czy pojazdów – do bezpiecznego transportu kruszyw. Aby lepiej zrozumieć trudności związane z logistyką kopalni, warto dokładnie prześledzić proces przewozu surowców od kopalni, aż do samego odbiorcy końcowego.

Lokalizacja kopalni kruszywa

Już na etapie planowania powstania nowej kopalni kruszywa konieczne jest przeanalizowanie aspektów logistycznych. Jednym z głównych kosztów dostarczonego piasku czy żwiru jest ilość przejechanych kilometrów od miejsca wyrobiska na teren budowy. Dlatego też konieczne jest poszukiwanie zasobów w okolicach silnie rozwijających się, na których planowane są w przyszłości liczne budowy.

Jednocześnie projekt kopalni musi obejmować temat oddziaływania na środowisko i okoliczne osady. Nie chodzi to jedynie o wpływ na wody podziemne czy emisję spalin. Równie istotny jest emitowany hałas oraz pył. Ich redukcja najczęściej wiąże się z dodatkowymi inwestycjami w drogi dojazdowe, specjalistyczny sprzęt oraz systemy.

Jak przebiega transport kruszyw?

Kruszywa można wydobywać jedną z trzech dostępnych metod: suchą, wodną oraz lądowowodną. Wybór odpowiedniej technologii uzależniony jest od poziomu wód wokół wyrobiska. Najczęściej stosuje się metodę suchą. W takim przypadku, przed transportem, często konieczne jest zroszenie kruszywa przed załadunkiem. Wyższa wilgotność zapobiega bowiem emisji pyłu.

Do załadunku używa się transporterów taśmowych lub koparek. Ważne jest równomierne rozłożenie przewożonego ładunku ze względu na generowane przez nie obciążenia. Pamiętać należy także o odpowiednim zabezpieczeniu kruszywa przed przemieszczaniem się. Jest to istotne pod względem bezpieczeństwa kierowcy (w razie gwałtownego hamowania), innych użytkowników drogi (rozsypane kruszywa na drodze) oraz mniejszej emisji pyłu.

Transport kruszywa może odbywać się na różne sposoby, w zależności od długości trasy i dostępnych środków transportu:

  • Wywrotki sprawdzają się w transporcie lokalnym. Pojazdy takie pozwalają także na szybki rozładunek w miejscu docelowym bez odpowiedniego zaplecza (bez użycia koparek czy taśmociągów).
  • Samochody ciężarowe trzy lub czteroosiowe, często posiadające napęd na większą ilość osi, dobrze sprawdzą się w trudnym terenie, na przykład drogach dojazdowych do dużej budowy.
  • Naczepy kontenerowe do ciągników siodłowych dostosowane są do pokonywania dużych odległości na równych, asfaltowych drogach.
  • Z kolei specjalne zestawy mogą być transportowane przez różne środki: pociągi, statki oraz samochody w ramach ruchu intermodalnego. Takie podejście zapewnia najniższe koszty, jednak stosowane jest tylko w przypadku bardzo długich tras.

Na miejscu rozładunek najczęściej odbywa się przez kiprowanie. Jednak można wykorzystać do tego celu również koparki lub taśmociągi.

Wyzwania stojące przed kopalniami kruszywa

Organizacja transportu oraz magazynowania, przed jaką stoi kopalnia kruszywa, to duże wyzwanie. Planując optymalne trasy przejazdów, należy wziąć pod uwagę nie tylko aspekty ekonomiczne, ale także prawne ograniczenia: dopuszczalne obciążenia, przepisy związane z opakowaniami oraz etykietami, normy emisji pyłu oraz bezpieczeństwo na drodze. Kopalnia kruszywa w świętokrzyskim wykorzystuje nowoczesne oprogramowanie wspomagające logistykę. Jest to tym ważniejsze, że dostawy kruszyw determinują wykonywanie prac budowlanych w wyznaczonych terminach. Najmniejsze nawet opóźnienia w tym zakresie mogą więc generować straty po stronie wykonawcy dróg, mostów czy budynków.

Nieprzyjacielem kopalni kruszywa bywa też pogoda. Silne opady deszczu zwiększają wagę przewożonych kruszyw, a jednocześnie zmniejszają wydajność całej logistyki. Jednocześnie konieczność utrzymywania całej infrastruktury generuje potężne koszty, a zbyt długie szlaki transportowe okazują się czasem nieopłacalne. Rozwiązaniem może być eksploatacja kolejnych złóż, położonych bliżej miejsca docelowego, lub rozbudowa linii kolejowych – najbardziej ekonomicznego i ekologicznego środka transportu kruszyw.

Odkryj doskonałą jakość naszych kruszyw naturalnych

Kruszywa pozyskujemy z jednej z trzech renomowanych kopalni w składzie Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. Gwarantujemy nie tylko doskonałe właściwości techniczne, ale także kompleksową obsługę

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska