Jak wykorzystać wapno nawozowe w rolnictwie?

Osiągnięcie dobrych plonów wymaga zachowania najwyższej staranności na każdym etapie uprawy. Wśród aspektów, które wpływają na wielkość plonu szczególne miejsce zajmuje nawożenie.

W przypadku silnie zakwaszonych gleb kluczowe znaczenie ma nawożenie wapniowe. Umiejętnie zastosowane nawozy tego typu mogą zmienić odczyn gleby z kwaśnego na obojętny lub lekko alkaliczny i dostosować go do specyfiki danej uprawy. Jak jednak dobrać odpowiedni nawóz wapniowy? Kiedy warto po niego sięgnąć? Jaka jest rola nawożenia wapniowego w walce ze skutkami suszy?

Nawozy wapniowe. Jak wybrać odpowiedni?

Dla powodzenia przeprowadzenia nawożenia nawozami wapniowymi ogromne znaczenie ma dobór odpowiedniego preparatu. Na rynku dostępne są różne typy tych nawozów. Przy wyborze konkretnego produktu pod uwagę należy wziąć przede wszystkim:

  • rodzaj gleby: na glebach bardzo lekkie, lekkie i średnie dobrze sprawdzą się nawozy węglanowe, które cechują się długim i wolnym działaniem. W przypadku gleb ciężkich lepszym rozwiązaniem będzie zaś wapno tlenkowe. Ze względu na to, że ma ono zdolność szybkiej zmiany pH gleby, powinno jednak być stosowane z umiarem;
  • stopień rozdrobnienia (frakcja): ma wpływ na szybkość działania nawozu. Ten parametr szczególnie ważny jest w przypadku nawozów węglanowych, które działają szybciej niż tlenkowe. Im bardziej rozdrobiony będzie dany nawóz, tym szybciej dostarczy do gleby niezbędne substancje;
  • reaktywność: rozumiana jako zdolność do rozpuszczania i wchodzenia związków wapnia w reakcje chemiczne w kontakcie ze znajdującą się w glebie wodą. Producenci podają ją w procentach, przy czym 100 proc. oznacza aktywność czystego CaCO3;
  • zawartość magnezu: wapno nawozowe z magnezem wykazuje większą zdolność neutralizacji odczynu gleby niż nawozy niezawierające magnezu lub zawierające jego niewielką ilość.

Wapno nawozowe dla rolnictwa – kiedy warto?

Stosowanie nawozów wapniowych wiąże się z wieloma korzyściami. Jak już wspomnieliśmy, ułatwiają one regulację pH gleby. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku mocno zakwaszonego podłoża. Kwaśny odczyn może powodować problemy z prawidłowym wzrostem roślin. Wapń jest poza tym istotnym składnikiem pokarmowym dla roślin, a jego niedobór może prowadzić do licznych zaburzeń rozwoju.


Nawożenie wapniowe poprawia zdolność roślin do pobierania wody i składników odżywczych. To bezpośrednio przekłada się na lepszy rozwój i większe plony. Stosowanie nawozów wapniowych to także doskonały sposób na minimalizację skutków susz coraz częściej dotykających wiele regionów naszego kraju. Ich dawki powinny jednak być dostosowane do aktualnego pH gleby, zawartości wapnia w nawozie oraz typu gleby.

Gdzie zamówić nawozy wapniowe?

Przy wyborze dostawcy nawozów wapniowych pod uwagę należy wziąć nie tylko jakość samych preparatów, ale też sprawność dostawy i dostępne ilości. Pod wszystkimi względami dobrze wypada kopalnia kruszywa w Świętokrzyskim ŚKSM Kielce. Dzięki dużemu doświadczeniu w wydobywaniu i obróbce surowców skalnych, może zagwarantować swoim kontrahentom wysoką jakość surowca oraz możliwość dostawy różnych ilości. Cały proces realizacji zamówień przebiega szybko i sprawnie.

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska