Jak działa proces wydobycia kruszyw w kopalni?

Piasek czy kruszywa spotkać można praktycznie w każdym miejscu w Polsce. Jeśli nie bezpośrednio w piaskownicach oraz na ścieżkach, to w postaci betonowych bloków, ozdób czy dróg. Skąd jednak brać tak duże zasoby kruszyw naturalnych? Służą do tego kopalnie odkrywkowe. Czy jest to jedyny sposób pozyskiwania kruszyw? Jak powstaje taka kopalnia? Gdzie jeszcze wykorzystuje się wydobywany w nich piasek oraz kruszywa?

Jak znaleźć idealne miejsce na kopalnię kruszywa?

Kruszywami nazywa się sypkie materiały organiczne oraz naturalne. Do tej grupy zaliczyć można przede wszystkim piasek oraz żwir. Wykorzystuje się je głównie w budownictwie, do wytwarzania betonu oraz zapraw murarskich. Pozyskiwanie kruszyw odbywa się w kopalniach suchych (odkrywkowych), mokrych (z dna rzek i jezior) oraz w procesach technologicznych (kruszywa sztuczne). W Polsce najczęściej wykorzystuje się pierwszy z wymienionych sposobów.

Piasek i żwir stanowią kopaliny pospolite. Powstały w efekcie erozji skał lub ich mechanicznego rozdrabniania wskutek naturalnych procesów geologicznych. Dlatego też wybór lokalizacji kopalni odkrywkowej wynika najczęściej z aspektów biznesowych. Otwierane są one w okolicach dużych ośrodków miejskich, gdzie powstają nowe domy, zabudowania oraz drogi. Konieczne jest jednak wykonanie także geologicznych i geofizycznych metod identyfikacji zasobów kruszyw. Dzielą się one na geometryczno-geologiczne oraz geometryczno-statystyczne. Na podstawie odpowiednio rozmieszczonych odwiertów i wykonanych badań, ustala się takie parametry jak:

  • Zasoby złoża, czyli ile ton kruszyw można pozyskać z danego urobiska.
  • Punkt piaskowy, oznaczający zawartość procentową piasku o granulacji 0-2 mm.
  • Krzywą przesiewową, pozwalającą ocenić jakość wydobywanych kruszyw.

Całą dokumentację wykonuje geolog z odpowiednimi uprawnieniami.

Wydobycie i transport kruszywa: jak to się odbywa?

Po skompletowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu koncesji pozostaje tylko zaprojektować kopalnię i wyznaczyć obszar eksploatacji. Muszą być one zgodne z opracowaniami środowiskowymi, obejmującymi wpływ działania całego kompleksu na faunę i florę, a także na zamieszkujących okolice ludzi. Gdy wszystkie formalności zostaną załatwione pomyślnie, można przystąpić do eksploatacji złóż i sprzedaży kruszyw. W przypadku kopalni mokrych piasek i żwir pobierane są z dna rzeki poprzez koparki liniowe i refulery. Łatwiejsze jest wydobycie odkrywkowe: koparki przedsiębierne oraz ładowarki pobierają kruszywa i ładują je na taśmociągi lub bezpośrednio na ciężarówki.

W dalszym etapie konieczne jest podzielenie urobku na odpowiednie frakcje. Cały proces jest bez przerwy monitorowany, a wysyłany do klientów ładunek przechodzi dokładną ocenę jakości. W końcu odbywa się transport kruszywa do miejsca docelowego. Logistyka stanowi równie ważny dział każdej kopalni. Dostarczanie surowca do klientów w określonych w umowach terminach jest bowiem równie ważne, co jakość wysyłanych piasków i żwirów.

I co dalej? Najpopularniejsze zastosowania kruszyw

Wysokiej jakości żwiry i piaski trafiają czasem do miejsc położonych setki kilometrów od miejsca ich wydobycia. Jakie jest najczęstsze zastosowanie kruszywa w Polsce i na świecie?

  • Drogownictwo. Tworzenie warstw dróg, przejazdów oraz placów.
  • Budownictwo. Piasek i żwir stanowią podstawowy składnik betonów czy zapraw murarskich.
  • Przemysł betonowy. Figury ogrodowe, ozdoby oraz elementy dekoracyjne również nie mogłyby powstać bez współpracy ze żwirownią.
  • Piaskownice i place zabaw, a także parki ze ścieżkami żwirowymi to przykłady bezpośredniego zastosowania kruszyw.

Piasek i żwir wykorzystywane są w wielu innych gałęziach i dziedzinach gospodarki. Takie miejsca, jak Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych od wielu lat pracują na pełnych obrotach, by dostarczać najwyższej jakości kruszywa do swoich klientów. To właśnie dzięki takim kopalniom w Polsce powstają nowe drogi, linie kolejowe oraz budynki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą kruszyw w kopalniach ŚKSM!

Nasze kruszywa to gwarancja jakości i niezawodności, które zaspokoją potrzeby zarówno małych firm budowlanych, jak i dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Guzek

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska