Produkty

CalciGrow Mag - granulowane wapno nawozowe bogate w magnez

CalciGrow Mag to produkt do odkwaszania gleby – przywraca jej naturalne pH, uzupełnia niedobory wapnia i magnezu tak konieczne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Stosowany jest do odkwaszania i nawożenia gleb o zbyt niskim pH: na polach, w sadach i ogrodach, łąkach i pastwiskach, czy w przydomowych warzywnikach.

Wapno nawozowe DEWONIT

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. wychodząc naprzeciw problemom rolników w kwestii przywrócenia glebie optymalnego poziomu pH oferuje wapno nawozowe węglanowe z zawartością magnezu. Wapno nawozowe węglanowe, z racji niskiej rozpuszczalności może podnosić pH nawet przez kilka lat od momentu jego zastosowania, co uzależnione jest w dużej mierze od granulacji i wilgotności gleby.

MagiCal – wapno nawozowe węglanowe z zawartością magnezu i wapnia

Wapno nawozowe przeznaczone do odkwaszania gleby – przywraca jej naturalne pH, uzupełnia wapń i magnez – niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Dzięki rozpuszczalności w zakwaszonym środowisku – stosuje się nie częściej niż co 2-3 lata, co przyczynia się do znacznych oszczędności.

Proces zakwaszania gleby - rola natury i działalności człowieka

Zakwaszenie gleby jest naturalnym procesem prowadzącym do akumulacji kationów wodoru H+. Zjawisko to ujawnia się tylko wówczas, gdy gleba nie jest w stanie samoczynnie neutralizować nadmiaru jonów H+. Objawia się to spadkiem odczynu. Dodatkowo człowiek, poprzez systematyczne nawożenie, zwłaszcza nawozami azotowymi, stosowanie różnych zabiegów agrotechnicznych jak również aktywność przemysłową przyczynia się do zwiększenia tempa procesów zakwaszenia gleby.

Korzyści płynące ze stosowania wapna nawozowego ŚKSM

Odkwaszenie gleby (w Polsce występuje przewaga gleb kwaśnych lub bardzo kwaśnych)

Wzrost plonów

Poprawa właściwości strukturalnych i fizyko-mechanicznych gleby

Przeciwdziała degradacji chemicznej gleby, wywołanej głównie oddziaływaniem „kwaśnych deszczy”

Zwiększenie przyswajalności azotu i fosforu

Zatrzymywanie w podłożu wody i powietrza

Ograniczenie przyswajania metali ciężkich

Zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym

Stopień granulacji zapewniający równomierne działanie

Okres działania nawozu do 4 lat od wysiewuokres działania nawozu do 4 lat od wysiewu

Poprawa cech jakościowych roślin poprzez wprowadzenie do gleb magnezu

Wapno nawozowe – klucz do zdrowej gleby i obfitych plonów

Wapno nawozowe to nie tylko tradycyjny, ale i niezwykle skuteczny sposób na poprawę jakości gleby w rolnictwie. Jako naturalny nawóz, wapno nie tylko reguluje poziom pH gleby, ale również dostarcza roślinom ważnych składników odżywczych, takich jak wapń i magnez. Wapno magnezowe, będące jednym z rodzajów wapna nawozowego, jest szczególnie polecane na terenach, gdzie gleba charakteryzuje się niedoborem magnezu – składnika kluczowego dla prawidłowego rozwoju roślin.

Stosowanie wapna nawozowego pomaga zredukować kwasowość gleby, co jest korzystne dla mikroflory glebowej i ogólnej bioróżnorodności. Warto zatem rozważyć regularne wapnowanie, by zapewnić sobie obfite plony oraz zdrową, zrównoważoną glebę, przyjazną dla środowiska i przyszłych pokoleń.

Skutki zakwaszenia gleby

Podstawowy problem uprawy roślin w Polsce

Niskie plony

Słaby wzrost
i rozwój roślin

Duża aktywność pierwiastków szkodliwych

Duża aktywność metali
ciężkich

Słaba przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny

Niekorzystne zmiany
biologiczne w glebie

Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza

Pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.

Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.

Systematyczne kontrole jakości prowadzone przez Stację Chemiczno Rolniczą w Kielcach oraz własne Laboratorium Zakładowe ŚGP INDUSTRIA S.A.

Nieustające zainteresowanie Rolników oraz Firm Handlowych, tworzących grono stałych odbiorców wapna nawozowego.

Zapytaj o ofertę

Tomasz Kotwica

Nawozy mineralne

Tomasz Kotwica

Nawozy mineralne

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.)

Sprawdź informacje o wapnie nawozowym w naszej bazie wiedzy

Czy wiesz, jak istotne jest wapno nawozowe dla zdrowego wzrostu roślin i obfitych plonów? Nasza Baza Wiedzy jest pełna cennych informacji na jego temat. Dowiedz się, dlaczego wapno jest kluczowym składnikiem gleby i jakie korzyści przynosi Twoim uprawom.

 

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska