Pragniemy, aby zrównoważony rozwój stał się podstawą naszego modelu biznesowego.

Stale dążymy do osiągnięcia najwyższego poziomu świadczonych usług przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.

Chcemy cieszyć się zaufaniem zarówno naszych klientów,
lokalnej społeczności jak i pracowników.

Przedstawiamy pięć najważniejszych obszarów strategicznych Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych

1-handshake

Klient i rynek

3-construction-worker

Pracownicy

5-team

Społeczność lokalna

4-holding-hand

Ochrona środowiska

2-innovation

Innowacje

  • Środowisko biznesowe: klient i rynek, czyli: terminowe regulowanie zobowiązań, poprawa jakości produktów, współpraca z lokalnymi partnerami, odpowiedzialne relacje w łańcuchu dostaw, satysfakcja klienta.
  • Innowacje: aktywne wspieranie rozwoju współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w celu stałej poprawy efektywności funkcjonowania firmy.
  • Pracownicy: tworzenie miejsca pracy przyjaznego i bezpiecznego dla pracowników.
  • Ochrona środowiska: skuteczna dbałość o kwestie środowiskowe we wszystkich obszarach prowadzonej działalności, zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz troska o racjonalne wykorzystanie zasobów.
  • Społeczność lokalna: pomoc w podnoszeniu jakości życia w społecznościach, wśród których funkcjonuje firma, budowanie partnerstw społecznych, wspieranie inicjatyw społeczności mających na celu promowanie trwałych, jednoczących wartości.

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska