Wpływ kruszyw na środowisko naturalne

Bez kruszyw budowlanych ciężko sobie wyobrazić współczesne budownictwo, gdyż ten materiał jest nieoceniony w wielu obszarach, a już szczególnie do utwardzania podłoża czy jako składnik do zapraw betonów itp. Trzeba jednocześnie pamiętać, że wydobycie kruszywa ma wpływ na środowisko naturalne. Jakie? Co powinniśmy o tym wiedzieć?

Budownictwo ekologiczne już tu jest!

Świat zmienia się nieustannie, co ma znaczenie dla każdego z nas, zwłaszcza gdy mówimy o zmianach fundamentalnych, wpływających na sposób życia. Jedną z nich jest zmiana paradygmatu w zakresie budownictwa, w którym stosuje się coraz więcej ekologicznych materiałów. Zyskuje na tym środowisko naturalne, bo takie tworzywa mniej je zanieczyszczają. Dotyczy to oczywiście także eksploatacji. Warto wiedzieć, że kruszywa także mogą być stosowane w takich projektach budowlanych, spełniające surowe normy dotyczące efektywności energetycznej, jak również redukcji wpływu na środowisko.

Przepisy i regulacje – dlaczego są tak ważne?

W Polsce, przepisy dotyczące wydobycia kruszyw są ściśle związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z polskim prawem, kluczowym dokumentem regulującym te kwestie jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności wydobywczej. Ma na celu zidentyfikowanie, opisanie i ocenę bezpośrednich i pośrednich skutków planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, w Polsce obowiązują przepisy dotyczące rekultywacji terenów po wydobyciu kruszyw. Zgodnie z Prawem o geologii i górnictwie, przedsiębiorstwa wydobywcze są zobowiązane do przywrócenia terenów wydobywczych do stanu umożliwiającego ich ponowne wykorzystanie, na przykład poprzez rekultywację biologiczną czy hydrologiczną.

W kontekście ochrony przyrody, szczególną uwagę zwraca się na wydobycie kruszyw w obszarach Natura 2000. W takich miejscach wymagane są dodatkowe procedury i zezwolenia, mające na celu ochronę unikalnych ekosystemów i gatunków.

Co niezwykle istotne tego rodzaju regulacje ochrony środowiska nie są niczym nowym w niektórych krajach i rejonach. Panują tam rygorystyczne przepisy odnoszące się do wydobycia oraz przetwarzania kruszyw. Najważniejsze to zminimalizowanie wpływu na środowisko.

Zrównoważony rozwój i jego znaczenie

Kruszywa stanowią istotny składnik w różnych obszarach, szczególnie w rozbudowie infrastruktury. Ich zastosowanie jest nieodzowne przy budowie i utrzymaniu dróg, mostów, lotnisk, kolei, a także w innych elementach infrastruktury. Wpływ kruszyw sięga również obszarów takich jak ogrodnictwo, oczyszczanie ścieków czy filtracja wody. Wszystkie te dziedziny w znaczący sposób przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, umożliwiając społeczeństwu swobodny dostęp do kluczowych miejsc i usług oraz sprzyjając komfortowemu i efektywnemu funkcjonowaniu.

Jednakże, rozwój ten nie może się odbywać kosztem środowiska naturalnego. Firmy odgrywają tu kluczową rolę, a zastosowanie się do najważniejszych zaleceń w zakresie wydobywania kruszyw z poszanowaniem dla środowiska staje się priorytetem. Odpowiednie praktyki wydobycia, włącznie z restrykcyjnymi standardami ochrony środowiska, pomagają w utrzymaniu równowagi między zapotrzebowaniem na kruszywa a ochroną przyrody.

Jedną z takich firm jest https://sksmkielce.pl/ , która konsekwentnie dąży do wprowadzenia innowacyjnych i proekologicznych standardów. Specjalizuje się w świadczeniu usług logistycznych opartych na niskoemisyjnym gazie LNG, a jej wizją przyszłości jest osiągnięcie logistyki zeroemisyjnej opartej na zielonym wodorze. Działając z myślą o ochronie środowiska, firma oferuje wysoką jakość kruszyw, dbając jednocześnie o minimalizację wpływu na przyrodę. Marka zapewnia wysokiej jakości kruszywa wydobywane z poszanowaniem przyrody. Dodatkowo kruszywa produkowane przez kopalnię dostarczane są do bocznicy kolejowej zlokalizowanej na terenie bazy logistycznej należącej do Spółki. Niesie to za sobą korzyści, m. in.: niższa emisja CO2 czy duża ładowność pociągu.   

Wysoka jakość kruszywa – kopalnia INDUSTRIA S.A.

Wybierając naszą kopalnię kruszywa INDUSTRIA, otrzymujesz gwarancję najwyższej jakości produktów, które spełnią Twoje oczekiwania. Realizujemy wydobycie zgodnie ze standardami i dbamy o środowisko naturalne.

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska