2023-05-31

Podpisanie listu intencyjnego ws. rozwoju gospodarki wodorowej

W dniu 29 maja br. w Katowicach miało miejsce ważne wydarzenie, które przyczyni się do dalszego rozwoju technologii wodorowych w kraju.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. – jako lider Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich – i Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa podpisały list intencyjny o współpracy w rozwoju gospodarki wodorowej.

Obie strony zadeklarowały chęć i gotowość wzajemnej współpracy. Kluczowe znaczenie będzie miała wymiana doświadczeń na gruncie produkcji zielonego wodoru, polskich elektrolizerów, a także rozwoju polskich wodorowych platform automotive. Centralny Klaster Wodorowy stawia sobie za cel włączenie do taboru pojazdów i maszyn pracujących na terenie kopalni wozidła wodorowego – charakteryzującego się współspalaniem w silniku wodoru.

Strony dostrzegają także możliwość współpracy na gruncie rozwoju technologii wodorowych. W dłuższej perspektywie współpraca między tymi podmiotami ma umożliwić wspólną realizację projektów i badań związanych z produkcją lub wykorzystaniem zielonego wodoru.

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska