Obserwując sytuację rozprzestrzeniania się COVID – 19 oraz często dramatyczne sytuacje dotykające
rodziny, a zwłaszcza dzieci i młodzież po stracie rodzica, który odszedł przegrywając walkę
z koronawirusem. Fundacja Kaganek wyciąga pomocną dłoń do mieszkańców województwa
świętokrzyskiego znajdujących się w takiej sytuacji. Wiemy, że pomoc szyta na miarę daje najlepsze
efekty, dlatego czekamy na określenie potrzeb każdego potrzebującego poprzez złożenie wniosku
o wsparcie, który dostępny jest pod adresem: https://forms.gle/vdUMW2LasVDi7v2E7

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Guzek

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska