5 lipca 2022 w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Korzecku, w Gminie Chęciny, odbyła się prezentacja Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A., sponsora tytularnego drużyny Łomża Industria Kielce.

Na spotkaniu INDUSTRIA S.A. zaprezentowała cztery filary swojej działalności.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria wyrasta z prawie 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. Industria łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

W skład Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria wchodzą:

 • Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych,
 • Industria Nawozy,
 • Industria Logistyka,
 • Industria Zielona Energia
 
 
 

Ambitne cele ŚGP Industria to w ramach firmy niezależne energetycznie, zeroemisyjne kopalnie produkujące kruszywa oraz ekologiczne nawozy, dysponujące własnym transportem opartym o zielony wodór, a dla całego regionu korzystna transformacja energetyczna poprzez zapewnienie innym podmiotom dostępu do zeroemisyjnej energii, logistyki oraz zielonego wodoru.

W ramach Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z.o.o. działają obecnie trzy kopalnie:

 • KOPALNIA JAŹWICA
 • KOPALNIA LASKOWA
 • KOPALNIA WINNA

W 2021 Spółka dostała nagrodę jako Lider Regionu w kategorii górnictwo, co świadczy o dobrze prosperującej firmie i jej wynikach finansowych

INDUSTRIA Nawozy

Chcemy sprostać współczesnym potrzebom polskiego rolnictwa poprzez zwiększania jakości plonów oraz jeszcze lepszą promocję pożywienia produkowanego w Naszym Kraju.

W naszej ofercie, oprócz wydobywanego kruszywa dolomitowego, oferujemy wapno nawozowe węglanowe z zawartością magnezu do odkwaszania gleby – DEWONIT.

Nasz produkt jest w pełni ekologiczny i naturalny. Posiada znaczną zawartość magnezu, różniącą się w zależności od kopalni, na której jest produkowane i jego wartość sięga do nawet 20%.

Nowością, którą właśnie wprowadzamy do sprzedaży jest wapno nawozowe CalciGrow produkt na bazie naturalnego surowca w 100% wyprodukowanego w kopalniach ŚKSM w formie granulowanej oraz dodatkowo domielony/rozdrobniony. Pozwala to zniwelować koszty poniesione przez rolników związane z aplikacją wapna na pole oraz użycie mniejszych jego dawek w porównaniu do formy pylistej.

Kolejnym etapem rozwoju INDUSTRIA Nawozy jest uruchomienie nowoczesnej, wysokowydajnej, niskoemisyjnej linii do produkcji nawozów oraz postawienie instalacji do dodatkowego domielania nawozów.

Obecnie trwają prace nad prototypem produktu premium CalAgri na bazie wapna nawozowego z kopalni ŚKSM.

Jesteśmy w trakcie opracowania i analizy działania nowej formuły nawozów
oraz ich wpływu na plony, skład chemiczny roślin i gleby. Rozważamy dodanie do naszych nawozów innych minerałów; wprowadzanie dodatków organicznych, pozostałości przemysłowych i komunalnych w ramach troski o przyrodę i ekologię „gospodarki zamkniętego obiegu”.

INDUSTRIA Logistyka

Ideą INDUSTRIA Logistyka jest wzmocnienie pozycji rynkowej firmy dzięki wysokiemu standardowi świadczonych usług transportowych idących w zgodzie z ochroną środowiska. Niskoemisyjny transport to jedna z inicjatyw realizowanych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju Spółki.

INDUSTRIA Logistyka wykorzystuje do transportu kruszyw zarówno transport drogowy jak i kolejowy wraz z kompleksową usługą rozładunkową bezpośrednio do lokalizacji, w których są one wykorzystywane.

W obszarze logistyki, głównie drogowej, ponad rok temu zmieniliśmy swoją strategię i zainwestowaliśmy w niskoemisyjny transport ciężarowy zasilany gazem LNG, a dążymy do transportu zeroemisyjnego w przyszłości.

 

WŁASNA BOCZNICA KOLEJOWA

Posiadamy własną bocznicę, której zdolność załadunkowa wynosi max 10 tys ton/dobę, co daje nam możliwość ekspedycji kruszywa transportem kolejowym do dowolnego regionu Polski i niesie ze sobą szereg korzyści, które są alternatywą do transportu drogowego, min:

 • Niższa emisja CO2
 • Duża ładowność pociągu
 • Mniejsza wrażliwość na natężenie ruchowe
  oraz zakazy świąteczne i weekendowe

Nasze samochody ciężarowe przewożą milion ton kruszywa rocznie a wykorzystanie do tego niskoemisyjnej floty przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw.

Spółka rozważa inwestycje umożliwiające zwiększenie udziału transportu kolejowego w realizowanych dostawach.

INDUSTRIA Zielona Energia

„W kierunku Zielonej Transformacji” plan do 2030 roku mający trzy kluczowe cele:

 • Produkcja zielonej energii z zeroemisyjnych źródeł energii
 • Wprowadzenie „gospodarki zamkniętego obiegu” w zakresie gospodarki wodnej poprzez użycie wód kopalnianych do produkcji zielonego wodoru
 • Redukcja emisji CO2 przez zastąpienie spalania oleju napędowego użyciem zielonego wodoru w maszynach górniczych i ciężkim transporcie

Wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska stwierdził, że dzięki aktywności Grupy Industria, województwo świętokrzyskie ma szanse stać się silnym ośrodkiem przemysłowym.

– To ważna inicjatywa, która wyznacza nowy ambitny kierunek w rozwoju gospodarczym ziemi świętokrzyskiej. Dzięki temu, w Kielcach i całym regionie jest szansa na powstanie silnego ośrodka nawiązującego do Centralnego Okręgu Przemysłowego – dodaje

– Ogłoszenie i powołanie Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria ma na celu stworzenie w regionie gospodarki przyszłości. Liczymy na to, że produkcja zielonego wodoru, który zostanie udostępniony podmiotom w regionie, doprowadzi do reindustrializacji województwa. Mamy nadzieje, że będzie się opłacało lokować tutaj fabryki, zakłady przemysłowe, które będą funkcjonowały na zupełnie nowych zasadach: w sposób ekologiczny, tworząc przy tym nowe miejsca pracy. Chcemy, aby jeszcze w tej dekadzie ludzie z innych regionów Polski, lub osoby które kiedyś wyjechały z województwa świętokrzyskiego, wróciły tutaj, ponieważ będzie kwitł przemysł i będą w naszym regionie dobrze płatne miejsca pracy – dodaje Prezes Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. .`

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Guzek

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska