2023-02-09

ŚGP INDUSTRIA i Rolls-Royce SMR
nawiązały współpracę dla realizacji polskich projektów wytwarzania zielonej energii

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA zawarła z Rolls-Royce SMR memorandum umożliwiające obu firmom współpracę przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce.

ŚGP INDUSTRIA jako lider Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich, którego celem jest zeroemisyjne wytwarzanie energii i produkcja „zielonego wodoru” wybrała technologię Rolls-Royce SMR, aby zrealizować ambitne cele produkcji 50 000 ton czystego wodoru rocznie. ŚGP INDUSTRIA jest częścią Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Tom Samson, Prezes Rolls-Royce SMR, powiedział: „To ważny krok w naszych relacjach z ŚGP INDUSTRIA – określający ramy współpracy, według których będziemy pracować nad wspólnymi planami wykorzystania naszej technologii SMR w Polsce do dekarbonizacji energochłonnego przemysłu i produkcji czystej energii dla przyszłych pokoleń.”

„Na międzynarodowym rynku Polska jest jednym z kluczowych odbiorców zaprojektowanych przez nas modułowych elektrowni jądrowych, które zapewniają 470 MW czystej, niedrogiej energii elektrycznej ze zrównoważonego źródła. To partnerstwo ma ogromny potencjał i może wspierać tysiące wysoko wykwalifikowanych, długoterminowych miejsc pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii – zarówno bezpośrednio, jak i w łańcuchu dostaw.”

Celem ŚGP INDUSTRIA jest zbudowanie łańcucha dostaw zunifikowanych części i modułów do produkcji SMR zarówno na rynek polski jak i na eksport. Jako lider Centralnego Klastra Wodorowego, ŚGP INDUSTRIA ma również w planach uruchomienie do trzech reaktorów SMR w celu dekarbonizacji regionalnej infrastruktury energetycznej oraz do produkcji wodoru. Otwiera to drzwi do zastąpienia w przyszłości ponad 8GW elektrowni węglowych w południowej Polsce za pomocą SMR po 2030 r.

Szczepan Ruman, Prezes Zarządu ŚGP INDUSTRIA, powiedział: „Rolls-Royce SMR nie ma sobie równych pod względem koncepcji i procesów produkcyjnych. Uczestnictwo w łańcuchu dostaw części i modułów dla Rolls-Royce SMR jest wielką szansą zarówno dla naszego regionu jak i dla całego przemysłu w południowej Polsce, który w przeszłości był zaangażowany w budowę obecnie istniejących w Polsce elektrowni.”

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska