Ładowanie strony...
Konkurs na nazwę własną wapna nawozowego

ŚKSM ogłasza konkurs na nazwę własną granulowanego wapna nawozowego zawierającego magnez i wapń

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, gdzie zawarty jest formularz zgłoszeniowy i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

>> Pobierz regulamin konkursu "Nazwa własna wapna nawozowego" (PDF) <<

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (PDF) <<

 

2022-02-28

Wyniki konkursu na nazwę własną granulowanego wapna nawozowego zawierającego magnez
i wap
ń

Dziękujemy za liczny udział w naszym konkursie na nazwę wapna granulowanego. Jury konkursowe nie miało łatwego zadania w wyborze najlepszej nazwy spośród zgłoszonych propozycji. Jednak w drodze analiz i głosowania udało się wyłonić następujących zwycięzców:

I miejsce: Krzysztof Surma

II miejsce: Julia Nosek

III miejsce: ex aequo Mariusz Grdulski, Ilona Konieczna

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za interesujące pomysły, a zwycięzcom gratulujemy wygranej!!!

 

 

Twój pomysł na bezpieczeństwo

W ramach kampanii BHP - Bezpieczna Kopalnia, ŚKSM ogłasza konkurs pn. „Twój pomysł na bezpieczeństwo”.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, gdzie zawarty jest formularz zgłoszeniowy i zgoda na publikację wizerunku.

>> Pobierz regulamin konkursu "Twój pomysł na bezpieczeństwo" (PDF) <<

>> Pobierz formularz zgłoszeniowy (PDF) <<

>> Aneks (PDF) <<

Wyniki Konkursu Twój pomysł na bezpieczeństwo:

Komisja konkursowa po szczegółowej analizie otrzymanych pomysłów nie wyłoniła zwycięzców głównych.

Komisja przyznała wszystkim uczestnikom wyróżnienia w wysokości 300 zł (brutto).

Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

 

Ze względu na spełnienie jednej z przesłanek określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku, z późn. zm.), Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o., stosownie do brzmienia art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (od 1 stycznia 2020 r.: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.