Ładowanie strony...

ŚKSM Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie pomiaru czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Termin składania ofert do dnia 29.06.2018 r.

>> Pobierz pełną treść zapytania ofertowego <<

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2018 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.