Ładowanie strony...
Chcesz cieszyć się zdrowymi, dorodnymi plonami?

 Dewonit - wapno nawozowe

Postaw na odkwaszanie gleby wapnem nawozowym Dewonit ze Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych

 

Korzyści płynące ze stosowania wapna nawozowego Dewonit:
 • odkwaszenie gleby (w Polsce występuje przewaga gleb kwaśnych lub bardzo kwaśnych)
 • wzrost plonów
 • poprawa właściwości strukturalnych i fizyko-mechanicznych gleby
 • przeciwdziała degradacji chemicznej gleby, wywołanej głównie oddziaływaniem „kwaśnych deszczy”
 • zwiększenie przyswajalności azotu i fosforu
 • zatrzymywanie w podłożu wody i powietrza
 • ograniczenie przyswajania metali ciężkich
 • zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym
 • stopień granulacji zapewniający równomierne działanie
 • okres działania nawozu do 4 lat od wysiewu
 • poprawę cech jakościowych roślin poprzez wprowadzenie do gleb magnezu

 

Bardzo dobra jakość, przystępna cena, szczególnie polecane dla upraw ekologicznych

wapno2

Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza:
 • pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
 • Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
 • systematyczne kontrole jakości prowadzone przez Stację Chemiczno Rolniczą w Kielcach oraz własne Laboratorium Zakładowe ŚKSM Sp. z o.o.
 • nieustające zainteresowanie Rolników oraz Firm Handlowych, tworzących grono stałych odbiorców wapna nawozowego.

 

Zakwaszenie gleby:
 • Podstawowy problem uprawy roślin w Polsce
 • Niskie plony
 • Słaby wzrost i rozwój roślin
 • Duża aktywność pierwiastków szkodliwych
 • Duża aktywność metali ciężkich
 • Słaba przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny
 • Niekorzystne zmiany biologiczne w glebie

 

Wapno

Zakwaszenie   gleby   jest   naturalnym   procesem prowadzącym  do   akumulacji  kationów wodoru H+. Zjawisko to ujawnia się tylko wówczas, gdy gleba nie jest w stanie samoczynnie neutralizować nadmiaru jonów H+. Objawia się to spadkiem odczynu. Dodatkowo człowiek, poprzez systematyczne nawożenie, zwłaszcza nawozami azotowymi, stosowanie różnych zabiegów agrotechnicznych jak również aktywność przemysłową przyczynia się do zwiększenia tempa procesów zakwaszenia gleby.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o wychodząc naprzeciw problemom rolników w kwestii przywrócenia glebie optymalnego poziomu pH oferuje wapno nawozowe węglanowe z zawartością magnezu. Wapno nawozowe węglanowe, z racji niskiej rozpuszczalności może podnosić pH nawet przez kilka lat od momentu jego zastosowania, co uzależnione jest w dużej mierze od granulacji i wilgotności gleby. Wapno  nawozowe  węglanowe  będące w naszej ofercie ma znaczną zawartość magnezu różniącą się w zależności od kopalni, na której jest produkowane.


Kopalnia Jaźwica

Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego

granulacja 0/2 mm
CaO 35-45%
MgO 8-19%
CaO+MgO min. 50%
pH w  H2O 8,6 ÷ 9,0


Kopalnia Laskowa

Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego

granulacja 0/2 mm
CaO 28-35%
MgO 15-20%
CaO+MgO min. 45%
pH w  H2O 8,5 ÷ 9,5


Kopalnia Winna

Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego

granulacja 0/2 mm
CaO 26-37%
MgO 15-20%
CaO+MgO min. 45%
pH w  H2O 9,0 ÷ 9,3


Zapytaj o ofertę

Imię i nazwisko:*
Telefon:*
E-mail:*
Treść wiadomości:
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. *
Oświadczam , iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ŚKSM sp. z o.o. - klauzula informacyjna.*

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

 

Ze względu na spełnienie jednej z przesłanek określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku, z późn. zm.), Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o., stosownie do brzmienia art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (od 1 stycznia 2020 r.: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.