Ładowanie strony...
img jazwica

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o oraz ich prawni poprzednicy eksploatują złoże dolomitów dewońskich „Laskowa Góra” od 1974 r. Kopalnia w Miedzianej Górze zlokalizowana niedaleko drogi krajowej nr 74 umożliwia efektywny i łatwy transport w kierunku ziemi łódzkiej i Mazowsza.

Asortyment z kopalni Laskowa charakteryzuje się bardzo dużą zawartością magnezu, a parametry fizyko-mechaniczne dolomitów są zbliżone do parametrów granitów i bazaltów.

 

Dane teleadresoweGodziny otwarcia
Kopalnia LASKOWA
ul. Bugajska 91
Kostomłoty II
26-085 Miedziana Góra

WAGA:     724 660 063

    Współrzędne GPS: 50°55'45.2"N 20°32'49.5"E
Zapytaj o ofertę

Pn-Pt: 6-22

 

Oferta (Kruszywo – Dolomity Dewońskie)

KRUSZYWO NATURALNE PKWiU 08.12.12.0

  Rodzaj kruszywa NORMA (zastosowanie)
kruszywo drobne 0-2 mm PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
 l 0 31 kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym.”
 l 0 63 kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym.”
kruszywo grube 2-8 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym.”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo grube 8-16 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym.”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
 l 31 63 kruszywo grube 31,5-63 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym.”
Niesorty i kruszywa technologiczne
Rodzaj kruszywa NORMA (zastosowanie)
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-11,2 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”

WAPNO NAWOZOWE DEWONIT

Rodzaj kruszywa NORMA (zastosowanie)
Wapno nawozowe zawierające magnez (węglanowe) PN-C-87006-2


Wapno nawozowe Dewonit

Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego

granulacja 0/2 mm
CaO 28-35%
MgO 15-20%
CaO+MgO min. 45%
pH w  H2O 8,5 ÷ 9,5

Zapytaj o ofertę

 

Zdjęcia kopalni LASKOWA

Jak dojechać?

 

Drukuj

 

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

 

Ze względu na spełnienie jednej z przesłanek określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku, z późn. zm.), Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o., stosownie do brzmienia art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (od 1 stycznia 2020 r.: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.