Ładowanie strony...
img jazwica

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. to jedna z nielicznych firm o tak długiej tradycji w wydobywaniu i obróbce surowców skalnych, eksploatacja złoża Jaźwica prowadzona jest od 1960 r.

Usytuowanie kopalni w niedalekiej odległości od drogi krajowej S7 ułatwia wykonanie dostawy w kierunku Warszawy, Łodzi, Śląska czy Małopolski. Dodatkowo atutem zwiększającym możliwości dostarczania asortymentów jest usytuowana na stacji Kielce-Białogon bocznica kolejowa, ze zdolnością ekspedycyjną 8000 Mg/dobę.

Program produkcyjny obejmuje szeroką gamę asortymentów przede wszystkim dla budownictwa ogólnego i drogownictwa z uwagi na zawartość bardzo ważnych pierwiastków (Ca, Mg) również dla rolnictwa.

 

Dane teleadresoweGodziny otwarcia
Kopalnia JAŹWICA
ul. Sitkówka 2
26-060 Chęciny
WAGA:     724 660 042
WAGA:      41 315 10 56
BIURO:     41 363 74 40

    Współrzędne GPS: 50°48'24.2"N 20°29'37.5"E
Zapytaj o ofertę

Pn-Pt: całą dobę
Sob. do 14:00

 

 

 

Oferta

KRUSZYWO NATURALNE PKWiU 08.12.12.0

  Rodzaj kruszywa NORMA (zastosowanie)
  kruszywo drobne 0-2 mm PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
  kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
  kruszywo grube 2-8 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

 
kruszywo grube 8-11,2 mm PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
 j 8 11,2 kruszywo grube 8-16 mm PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
 j 8 16 kruszywo grube 16-22,4 mm

PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”

 j 31,5 63 kruszywo grube 31,5-63 mm PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
Niesorty i kruszywa technologiczne
Rodzaj kruszywa NORMA (zastosowanie)
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”
kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0-63 mm T PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym”

WAPNO NAWOZOWE DEWONIT

Rodzaj kruszywa NORMA (zastosowanie)
Wapno nawozowe zawierające magnez (węglanowe) PN-C-87006-2


Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego

granulacja 0/2 mm
CaO 35-45%
MgO 8-19%
CaO+MgO min. 50%
pH w  H2O 8,6 ÷ 9,0

Zapytaj o ofertę

 

Zdjęcia kopalni JAŹWICA

 

 

Jak dojechać?

 

Drukuj

 

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

 

Ze względu na spełnienie jednej z przesłanek określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku, z późn. zm.), Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o., stosownie do brzmienia art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (od 1 stycznia 2020 r.: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.