Ładowanie strony...

Wybierz kopalnię i zapoznaj się ze szczegółową ofertą:

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. to firma, która wyrosła na podwalinach dawnych Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, w związku z tym można przyjąć, że w zakresie wydobycia i przerobu kruszywa istnieje na rynku już ponad 140 lat. Spółka należy do czołówki producentów kruszyw w regionie świętokrzyskim. Główną bazę surowcową stanowią trzy kopalnie dolomitu: "Jaźwica", "Laskowa" i "Winna". 

Produkowane przez nas wyroby od lat odznaczają się stałą  wysoką jakością, znajdują zastosowanie w  budownictwie drogowym, ogólnym oraz rolnictwie. Mając trzy kopalnie dolomitu oferujemy szeroką gamę produktów.

Wapno

Zakwaszenie   gleby   jest   naturalnym   procesem prowadzącym  do   akumulacji  kationów wodoru H+. Zjawisko to ujawnia się tylko wówczas, gdy gleba nie jest w stanie samoczynnie neutralizować nadmiaru jonów H+. Objawia się to spadkiem odczynu. Dodatkowo człowiek, poprzez systematyczne nawożenie, zwłaszcza nawozami azotowymi, stosowanie różnych zabiegów agrotechnicznych jak również aktywność przemysłową przyczynia się do zwiększenia tempa procesów zakwaszenia gleby.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o wychodząc naprzeciw problemom rolników w kwestii przywrócenia glebie optymalnego poziomu pH oferuje wapno nawozowe węglanowe z zawartością magnezu. Wapno nawozowe węglanowe, z racji niskiej rozpuszczalności może podnosić pH nawet przez kilka lat od momentu jego zastosowania, co uzależnione jest w dużej mierze od granulacji i wilgotności gleby. Wapno  nawozowe  węglanowe  będące w naszej ofercie ma znaczną zawartość magnezu różniącą się w zależności od kopalni, na której jest produkowane.


Kopalnia Jaźwica

Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego

granulacja 0/2 mm
CaO 32-42%
MgO 8-15%
CaO+MgO 45-51%
pH w  H2O 8,6 ÷ 9,0


Kopalnia Laskowa

Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego

granulacja 0/2 mm
CaO 28-35%
MgO 15-20%
CaO+MgO 45-50%
pH w  H2O 8,5 ÷ 9,5


Kopalnia Winna

Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego

granulacja 0/2 mm
CaO 28-34%
MgO 8-19%
CaO+MgO 40-47%
pH w  H2O 9,0 ÷ 9,3


Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 28-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

+48 41 330 15 00

Solidne Kruszywa

©2016-2018 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.