Ładowanie strony...

Robert ŚwiątekRobert Świątek pełni funkcję Dyrektora kopalni Laskowa, w której wydobywa się i eksploatuje dolomit dewoński. Z wykształcenia Technik – górnik o specjalności odkrywkowa eksploatacja złóż, zdobytej w Technikum Mechaniczne w Tarnobrzegu – 1994. Może pochwalić się 21-letnim stażem w górnictwie, w którym prowadził wszelaki ruch zakładu górniczego na kilku różnych kopalniach. Jego doświadczenie opiera się na rzetelnej pracy na stanowiskach od najniższego szczebla dozoru w kopalni do najwyższego.

Pracował jako:

Mistrz Zakładu Przeróbki Kruszyw i Nawozów Magnezowych

Mistrz Przeróbki Mechanicznej

Mistrz Wydobycia

Nadgórnik – mistrz

Sztygar zmianowy górniczy kopalni Laskowa

Sztygar górniczy kopalnia Brody Iłżeckie

Sztygar zmianowy górniczy. Zastępca Kierownika kopalni Winna.

P.o. Kierownika kopalni Laskowa

Sztygar zmianowy górniczy. Zastępca Kierownika kopalni Jaźwica.

Sztygar górniczy kopalnia Laskowa

Sztygar górniczy z prawem zastępowania Nadsztygara Górniczego Kierownika kopalni Laskowa.

Rzetelną, opartą na szczegółach i pełną odpowiedzialności pracą budował swój autorytet wśród załogi. Człowiek bardzo spokojny i niekonfliktowy, gorliwy i nieustępliwy w działaniu na rzecz powierzonego dobra, zapewnia firmie stabilność w rozwoju i podejmowanych decyzjach.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2019 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.