Ładowanie strony...

Michał Musiał - pełni funkcję Dyrektora Ekonomicznego. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2008 ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Rachunkowość. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, kontrolingu oraz rewizji finansowej uzyskał pracując w Grupie Kapitałowej Cersanit, KPMG, Effectglass, Capgemini oraz przeprowadzając badania sprawozdań finansowych głównie w firmach produkcyjnych. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych w obszarach kontrolingu, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz gospodarki magazynowej i ewidencji produkcji, a także w przygotowywaniu wieloletnich planów strategicznych i zarządzaniu pracą wielokulturowego zespołu.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2019 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.