Ładowanie strony...

Mariusz Pazera - pełni funkcję Dyrektora Handlowego. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej na wydziale Budownictwa Lądowego. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Handel i Zarządzanie Sprzedażą. Dodatkowo uczestnik szkoleń z tematyki sprzedażowej organizowanych między innymi przez McHayes & StewardGroup, Solution of Human Resources, Certes.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej – pracując w wykonawstwie, sprzedaży w tym wiele lat na stanowiskach kierowniczych między innymi dla Lafarge Cement S.A. Alumast S.A.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2019 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.