Ładowanie strony...

Marcin Wójcik – pełni funkcję Dyrektora Technicznego. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Mechatronika i Budowa Maszyn.

Dyrektor techniczny karierę zawodową w górnictwie zaczynał od najniższych szczebli w zakładzie górniczym, zgłębiając swą wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zagadnień techniczno- mechanicznych. Potrafi wdrażać innowacyjne metody w zakresie odkrywkowej eksploatacji złóż oraz jakości produkcji kruszyw. Stale podnosi swe kwalifikacje zawodowe.

Czynnie zaangażowany w działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Jest ambitny, dokładny, z pasją podchodzi do wykonywania swoich obowiązków.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2019 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.