Ładowanie strony...

marcin kubala

Marcin Kubala – dyrektor kopalni Jażwica, w której wydobywa się i przerabia dolomit. Z górnictwem związany jest już 24 lata. Doświadczenie w dozorze ruchu zdobywał począwszy od kopalni Suków, Kobylniki III, Laskowa i Jaźwica, a także w Dziale Utrzymania Ruchu. Na kopalni Suków był osobą dozoru niższego mechanicznego, następnie kierownikiem zakładu. Na przełomie 2011 i 2012 roku pełnił obowiązki kierownika kopalni Kobylniki III. W latach 2011-2015 pracował jako sztygar mechaniczny w Dziale Utrzymania Ruchu. Następnie objął funkcję sztygara mechanicznego nadgórnika w kopalni Laskowa. Od 2016 związany z kopalnią Jaźwica, najpierw jako kierownik utrzymania ruchu z prawem zastępowania dyrektora, a obecnie dyrektor tej największej kopalni w strukturach Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych.


Jest osobą z pasją pełniącą obowiązki, rzetelną i ambitną, otwartą na ludzi i innowacyjne pomysły. Z powodzeniem wdraża w życie zakładu nowe inwestycje, które mają poprawić wydajność i jakość kopalni.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2019 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.