Ładowanie strony...

Ireneusz Sobol - Prezes Zarządu. Menedżer z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w bankowości. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, prawnym i operacyjnym, zarządzaniu projektami, w systemach informatycznych wspomagających zarządzanie, windykacji, zagadnieniach ładu korporacyjnego oraz zarządzaniu dużymi zespołami.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, magister prawa, specjalizacja w prawie handlowym.

Pełnił między innymi funkcje prawnika i doradcy zarządu w Hoop S.A., obejmował stanowiska kierownicze i dyrektorskie  w Banku BPH, był dyrektorem ds. monitoringu ryzyka kredytowego w Alior Bank SA.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2019 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.