Ładowanie strony...

Zarząd i dyrektorzy spółki to wykwalifikowana kadra. Szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie zawodowe w branży umożliwiają profesjonalne kierowanie nowoczesnym przedsiębiorstwem jakim jest ŚKSM.

 

Zarząd jednoosobowy:

 

Ireneusz Sobol - Prezes Zarządu. Menedżer z ponad dziesięcioletnią praktyką w bankowości (więcej…)

 

 

Dyrekcja:

 

Marek Oszczypała – Dyrektor Finansowy - od 2008 r. czynnie uczestniczy w rozwoju Polskiego Górnictwa Surowców Mineralnych i Węgla Kamiennego, w latach 2010-2014 uczestniczył w rozbudowie kopalni węgla kamiennego pod Firmą Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. – posiada 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej, w tym 16 lat na stanowiskach kierowniczych. (więcej…)  

 

Marcin Wójcik - pełni funkcję Dyrektora Technicznego. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Mechatronika i Budowa Maszyn. (więcej...)

 

Mariusz Pazera - pełni funkcję Dyrektora Handlowego. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej na wydziale Budownictwa Lądowego. (więcej...)

 

 

Dyrektorzy zakładów:

 

Konrad Głuc – pełni funkcję Dyrektora kopalni Winna, w której wydobywa się i eksploatuje dolomit dewoński.  Ma bogate doświadczenie w ruchu zakładu górniczego pod względem rozwoju technologii wydobycia surowców mineralnych i produkcji kruszyw w odkrywkowych kopalniach dolomitów i piasków na różnych geologicznie złożach. Potrafi efektywnie  wdrażać innowacyjne metody w zakresie odkrywkowej eksploatacji złoża dolomitów oraz jakości produkcji kruszyw. (więcej…)

 

Robert Świątek - pełni funkcję Dyrektora kopalni Laskowa, w której wydobywa się i eksploatuje dolomit dewoński. Z wykształcenia technik – górnik o specjalności odkrywkowa eksploatacja złóż, Może pochwalić się 21-letnim stażem w górnictwie, w którym prowadził wszelaki ruch zakładu górniczego na kilku różnych kopalniach. Jego doświadczenie opiera się na rzetelnej pracy na stanowiskach od najniższego szczebla dozoru w kopalni do najwyższego. (więcej…)

 

Paweł Podsiadło – pełni funkcję Dyrektora kopalni Dolomitu „Jaźwica” oraz Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego wszystkich zakładów ŚKSM. Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, kierunek Górnictwo i Geologia w zakresie Techniki Odkrywkowej Eksploatacji Złóż. Po obronie pracy dyplomowej został zatrudniony kopalni Dolomitu Radkowice na stanowisku inżynier górnik gdzie przeszedł wszystkie szczeble zarządzania począwszy od stażysty aż do Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz Z-cy Kierownika Kopalni. Duże doświadczenie zdobył jako kluczowy członek  przy budowie nowego zakładu przeróbczego o wydajności 2,5 mln ton rocznie. (więcej…)

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 28-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

+48 41 330 15 00

Solidne Kruszywa

©2016-2018 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.