Ładowanie strony...

Ważny komunikat
Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w biurze przy ul. Sandomierskiej 105.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem telefonu, maila oraz poczty.


 

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. stawiają sobie za cel funkcjonowanie w oparciu o 4 najważniejsze filary, do których należą:

  1. Nowe technologie i innowacyjność - należy przez to rozumieć całokształt działań technicznych, organizacyjnych, finansowych, które mają odnowić firmę (od łac. innovatio, czyli odnowienie) to po prostu każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki, a także badawczo – naukowe poszukiwanie zupełnie nowych rozwiązań. Czasami by coś odnowić trzeba zdrapać rdzę, czasem coś odciąć lub przygnieść by uzyskać nową, inną formę. Typowe dla kamienia i marmurów jest szlifowanie, które daje zupełnie inny obraz tej samej materii.
  2. Oszczędność – to pewien wzorzec postępowania, to działania zmierzające do nietrwonienia majątku, a do odkładania pieniędzy. Oszczędność to w pełni świadome zarządzanie finansami w kontekście faktycznych potrzeb, dochodów i wydatków. Dobrym określeniem na oszczędność w spółce jest niemieckie słowo verbrauchsarm, które może być tłumaczone jako ekonomiczny, gospodarny, oszczędnościowy, zapobiegliwy, zaradny, wydajny. Taką oszczędność można rozumieć jako wydajność pracowników w zaspokajaniu potrzeb firmy bez nadmiernego jej nadużywania. Całkowitą skrajnością pożądanej postawy jest skąpstwo, które może prowadzić do zahamowania rozwoju, na którym nam przecież zależy.
  3. Pracowitość to postawa, którą można utożsamiać z pilnością, gotowością szybkiego reagowania, działania, stawiania czoła zadaniu, jego realizacji bez zbędnej zwłoki, bez zapominania. Pracowitość w firmie to rzetelne wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków od razu, bez zbędnej zwłoki, ale i bez pożądliwości poddawania się nadmiernej, nieumiarkowanej wręcz aktywności w działaniu. To po prostu wytrwałość w wykonywaniu pracy, ale i płynąca z niej pasja, zamiłowanie do pracy. Pracowitość to zaprzeczenie bezczynności i lenistwa.
  4. Etyczne postępowanie w biznesie – w biznesie najczęściej pojawia się stwierdzenie etyka zawodowa, lub etyka w biznesie. To taka postawa w biznesie, na którą składają się rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, dyspozycyjność, gotowość do podjęcia różnorodnych, niekiedy dodatkowych zadań, profesjonalizm w każdym calu. To rzetelna postawa odzwierciedlająca prawdę. Etyczne prześwietlenie to także monitorowanie na bieżąco ciągłości wszystkich procesów składających się na całość funkcjonowania przedsiębiorstwa, które daje rzeczywisty obraz pracy i możliwość ciągłego poprawiania jej bezpieczeństwa.

 

 

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.