Ładowanie strony...

Karolina Bednarska – Kierownik Działu Badań Jakości i Rozwoju Produktów, pełni również funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zakładowej Kontroli Produkcji.

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej na kierunku Chemia.

Doświadczenie zawodowe zaczynała w laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach. Karierę zawodową w branży górniczej zaczęła w Kopalni Granitu Kamienna Góra jako laborant.
W krótkim czasie objęła funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Zakładowej Kontroli Produkcji.

Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników zdobyła jako Dyrektor Działu Zakładowej Kontroli Jakości Produkcji w Kopalniach Odkrywkowych Surowców Drogowych Kielce S.A. Zdobyte umiejętności doskonaliła w laboratorium badawczym SBI Technologie, w którym między innymi koordynowała współpracę pomiędzy działami produkcji, a działem handlowym obsługiwanych Kopalń Dolomitu
w Sandomierzu, wytwórni mas bitumicznych i betoniarni z Grupy PBI.

Jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie opracowywania i wdrażania i nadzoru nad systemami kontroli jakości. Autorka publikacji z dziedziny produkcji kruszyw. Jest audytorem systemów Zakładowej Kontroli Produkcji.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2019 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.