Ładowanie strony...

Ważny komunikat
Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w biurze przy ul. Sandomierskiej 105.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem telefonu, maila oraz poczty.


 

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych powstały w celu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa KKSM S.A. w upadłośći likwidacyjnej

 

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. to jedna z nielicznych firm o tak długiej historii i tradycji w wydobywaniu i obróbce surowców skalnych w regionie świętokrzyskim.

 

Historia

ŚKSM wywodzi się z KKSM, dlatego trudno odciąć się od historii i tradycji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych.

Jako datę powstania Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, można przyjąć rok 1874. Firma przejęła tradycje i doświadczenia założonego w 1874r. Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 5. Podwaliny pod nowoczesny przemysł górniczo-wydobywczy położył Stanisław Staszic.

Po utworzeniu Królestwa Polskiego Kongresowego w 1816 r. dzięki jego staraniom utworzono w Kielcach Dyrekcję Główną Górniczą oraz związaną z nią Szkołę Akademiczno-Górniczą. Wówczas też poczyniono znaczne nakłady w kopalnie różnego rodzaju rud, również kamienia w okolicach Kielc i Chęcin. Odnowiono szereg kopalń i zakładów przemysłowych, przebudowano i zmodernizowano przestarzałe urządzenia, zaplanowano nowe w rejonie rzeki Kamiennej, w Białogonie (obecnie dzielnica Kielc), Miedziance k. Chęcin, Samsonowie k. Miedzianej Góry. Wyroby Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich, podobnie jak innych firm wydobywczo-górniczych tego regionu stały się znane w całej Europie. Eksportowano je także do Ameryki. Kryzys lat 30-tych XX w. i drugiej wojny światowej przyniósł ograniczenie produkcji, ale nie spowodował zamknięcia zakładu.

 

Zdjęcia historyczne
Rys historyczny firmy z czasów powojennych

 • 1949

  Upaństwowienie Przedsiębiorstwa

 • 1952

  Nadanie Przedsiębiorstwu nazwy "Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego"

 • 1956

  Rozpoczęcie produkcji nowego asortymentu — kruszywa łamanego z wapieni i zmiana nazwy Przedsiębiorstwa na Kieleckie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa

 • 1952

  Uruchomienie w Białogonie linii obróbki marmuru

 • 1983

  Zmiana nazwy Przedsiębiorstwa na „Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych” i rozpoczęcie produkcji nawozów wapniowo-magnezowych

 • 1999

  Otwarcie i uruchomienie wydobycia nowego złoża „Winna”

 • 2003

  Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych zostały skomercjalizowane otrzymując status Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa

 • 2011

  W dniu 14 kwietnia Minister Skarbu Państwa dokonał przeniesienia własności akcji zwykłych imiennych spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. z siedzibą w Kielcach na spółkę Surowce Skalne Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez przekazanie jej odcinka zbiorowego akcji.

 • 2016

  zaczynają funkcjonować Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

  w wyniku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa KKSM S.A. w upadłości likwidacyjnej

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.