Ładowanie strony...

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych posiadają długoletnią tradycję sięgającą 1874 roku. Dzięki nieustającemu rozwojowi dostarczamy surowce do wielu gałęzi przemysłu. W codziennej pracy stawiamy na współpracę, rozwój, odpowiedzialność i komunikację – dzięki temu nasza firma to renoma.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy:

 

Aktualnie prowadzimy rekrutację na stanowisko kierowcy z kat. C+E, wymagana karta kierowcy

 

Specjalista ds. inwestycji budowlanych (data ogłoszenia: 2021-10-20)

Twój zakres obowiązków:

 • współtworzenie koncepcji zagospodarowania obiektów i nieruchomości należących do Spółki;
 • prowadzenie procesów budowy i likwidacji obiektów budowlanych,
 • określanie potrzeb remontowych i inwestycyjnych;
 • poszukiwanie, weryfikacja i nadzór nad wykonawcami inwestycji i remontów,
 • kontrola realizacji inwestycji i remontów ( egzekwowanie jakości, terminowości i zgodności z aktualnymi normami i przepisami budowlanymi, ppoż, BHP ),
 • weryfikacja merytoryczna dokumentacji technicznej, ofert wykonawców, kosztorysów i wycen,
 • cykliczne dokonywanie przeglądów wszystkich budynków użytkowanych przez Spółkę;
 • monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych,
 • nadzorowanie sposobu prowadzenia dokumentacji wynikającej z przepisów prawa budowlanego

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne kierunek budownictwo lub pokrewne,
 • znajomości prawa budowlanego i przepisów administracyjnych
 • praktyczna znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie
 • umiejętność czytania i analizy dokumentacji technicznej w zakresie projektów budowlanych i kosztorysów,
 • ogólna znajomość pracy z komputerem (Windows, MS Office, Internet itp.).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do świąt, dofinansowanie do szkoleń, ubezpieczenie grupowe)

*Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Elektryk automatyk (data ogłoszenia: 2021-11-19)

Miejsce pracy: Chęciny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac związanych z ruchem elektroenergetycznym w kopalni.
 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Wykonywanie prac remontowo - konserwacyjnych z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy.
 • Utrzymanie w sprawności systemów automatyki i sterowania maszyn i zakładów przeróbczych – prowadzenie napraw, remontów i modernizacji oraz sporządzanie koniecznej dokumentacji.
 • Szkolenia bieżące dla operatorów z zakresu obsługi układów i systemów sterowania zakładów.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli maszyn i urządzeń, konserwacji i eksploatacji maszyn elektrycznych.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji ruchowej.
 • Sporządzanie stosownych raportów i zestawień.
 • Wykonywanie w określonych terminach pomiarów ochronnych urządzeń elektroenergetycznych.
 • Dbanie o należyty stan sprzętu ochronnego.
 • Zgłaszanie na bieżąco przełożonemu wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Zabezpieczenie mienia przed dostępem osób postronnych i kradzieżą.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego wynikających z potrzeb kopalni.
 • Nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia załadunku wyrobów gotowych, sprzedaży i jakości ekspediowanych wyrobów oraz przestrzeganie zasad zakładowej kontroli produkcji, opisanych w Księdze Zakładowej Kontroli Produkcji w procedurach oraz instrukcjach.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o długoletniej tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku
 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pakiet dofinansowań, ubezpieczenie grupowe).

 

Inżynier Górnik ( data ogłoszenia : 2022-01-26 )

Miejsce pracy: Kopalnie ŚKSM Sp. z o.o.

 Twój zakres obowiązków:

 • Przestrzeganie przepisów BHP, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, podwykonawcom i innym osobom na terenie zakładu,
 • Organizowanie i nadzorowanie produkcji na prowadzonej zmianie w sposób jak najbardziej efektywny,
 • Wykonywanie zadań służby górniczej w zakładach górniczych,
 • Opracowywanie i aktualizację dokumentów potrzebnych do prowadzenia ruchu zakładów górniczych,
 • Sprawozdawczość z zakresu wydobycia i produkcji kruszyw,
 • Rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych we współpracy z innymi działami,
 • Optymalizacja procesów technologicznych, nadzór nad wykonawcami pracującymi w ruchu zakładu górniczego.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego - technicznego z zakresu górnictwa (preferowana specjalność techniki odkrywkowej eksploatacji złóż),
 • Znajomości i orientacji w przepisach prawa geologicznego i górniczego oraz ustaw z nim związanych,
 • Dobrej znajomości środowiska Office,
 • Dynamizmu i energii w działaniu,
 • Samodzielności i odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 • Umiejętność współpracy z ludźmi.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (min. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do Świąt)

 

Sztygar górniczy ( data ogłoszenia : 2022-01-26 )

Miejsce pracy: Kopalnie ŚKSM Sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków:

 • Prowadzenie nadzoru nad daną zmianą kopalni i zakładu przeróbczego
 • Wykonywanie zadań w zakresie wydobycia, produkcji, załadunku kruszywa
 • Kontrola zgodności prowadzonych robót z dokumentacją techniczną
 • Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy

Oczekujemy:

 • Uprawnienia dozoru ruchu górniczego o specjalności górniczej
 • Doświadczenie na ww. stanowisku
 • Dyspozycyjność w zakresie pracy zmianowej
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz osób podległym na zmianie produkcyjnej
 • Umiejętność planowania działań i rozwiązywania problemów

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Pracę w firmie o silnej pozycji rynkowej
 • Pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (min. dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do Świąt)

 

 

 

Jesteś zainteresowany współpracą z nami, ale nie znalazłeś na stronie odpowiadającego Ci stanowiska? Wypełnij formularz i prześlij swoje CV!

Jeśli znajdzie się stanowisko odpowiadające Twojemu profilowi, skontaktujemy się z Tobą. Zapraszamy do aplikowania!

PRZEŚLIJ SWOJE CV:

Imię i nazwisko:*
Telefon:*
E-mail:
Treść wiadomości:
Załącz dokumenty aplikacyjne (maks. 4MB):*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. w celu rekrutacji. *
Oświadczam , iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ŚKSM sp. z o.o. - klauzula informacyjna.*

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o.

 

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

 

Ze względu na spełnienie jednej z przesłanek określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku, z późn. zm.), Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o., stosownie do brzmienia art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (od 1 stycznia 2020 r.: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.