Ładowanie strony...

Ważny komunikat
Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w biurze przy ul. Sandomierskiej 105.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem telefonu, maila oraz poczty.


 

spagSpąg – szkolenia fundraisingowe dla organizacji pozarządowych

Program szkoleń fundraisingowych jest skierowany do organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego, w szczególności z najbliższego otoczenia przedsiębiorstwa. Celem programu jest przekazanie wiedzy i umiejętności na temat „zawodowego żebractwa”, czyli zbierania pieniędzy od Darczyńców indywidualnych i biznesowych na rzecz działań charytatywnych. Dzięki temu przyczyniamy się to do upowszechnienia wiedzy o fundraisingu i pokazujemy jak ważny jest ten obszar – od niego zależy uzyskanie większych dochodów na działania pomocowe i niezależność finansowa. Wyposażając w niezbędne kompetencję wzmacniamy i pomagamy efektywnie realizować misje sąsiadujących z nami ngo i grup nieformalnych. Szkolenia są ponadto platformą do wymiany doświadczeń, dialogu oraz rozpoznawania wzajemnych potrzeb.

 


szychtaSzychta – program grantowy

Program grantowy skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Pomysł na dofinansowanie może zgłosić każdy, kto chce dokonać pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej. Ważne, aby zrobił to przy pomocy instytucji lub organizacji, mającej zdolność prawną.

 

 

 

 


gwarkowGwarków siła – wolontariat pracowniczy

Celem wolontariatu pracowniczego jest wsparcie ważnych inicjatyw społecznych w naszym regionie, a także danie pracownikom możliwości wpływu na najbliższe otoczenie. Pracownicy sami tworzą programy pomocy i akcje rozwiązujące wybrane problemy społeczne. Następuje to poprzez zgłaszanie wniosków grantowych z zaangażowaniem Wolontariuszy, co pozwoli zwiększać kompetencje i zdobyć nowe umiejętności.

 

 

 

 


pilkaDuża kopalnia – charytatywny turniej piłki nożnej

Ideą Turnieju jest wsparcie dobroczynnych inicjatyw z naszego regionu, promocja działań społecznych, a także wspólne spędzenie czasu. W zawodach mogą wystąpić 4 drużyny (6-osobowe), po jednej z każdej jednostki: „Jaźwica”, „Laskowa”, „Winna” i biuro. Każdy z zespołów wybiera charytatywny cel (zgodny ze statutem Fundacji), który wesprze swoją grą. Fundacja przeznacza na realizację każdego z celów kwotę 10 tys. złotych lub jej równowartość jako wsparcie rzeczowe. Dofinansowany zostanie każdy cel, nie tylko ten wybrany przez drużynę, która zajmie pierwsze miejsce.

Uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięzcy puchary. Ważne jest jednak to, że gramy i bawimy się, aby przynieść innym, bardziej potrzebującym od nas radość, a także wesprzeć ważne dla nas, lokalne inicjatywy. Co istotne w Turnieju mogą wystąpić również nasi współmałżonkowie, zaproście ich do udziału w zabawie. Natomiast do kibicowania zapraszamy wszystkich chętnych.

 

 


serceSerce nie z kamienia – inicjatywa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych

Projekt realizowany przez Fundację raz w roku na rzecz cieszącej się zaufaniem organizacji, która wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. To sztandarowa i największa inicjatywa Fundacji mająca na celu podwyższenie standardów udzielanej przez placówkę pomocy lub wsparcie rozwiązania niezwykle ważnego problemu społecznego. Opierać się będzie na wsparciu finansowym i merytorycznym.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2021 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.