Ładowanie strony...

Ważny komunikat
Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w biurze przy ul. Sandomierskiej 105.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem telefonu, maila oraz poczty.


 

spagSpąg – szkolenia fundraisingowe dla organizacji pozarządowych

Program szkoleń fundraisingowych jest skierowany do organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego, w szczególności z najbliższego otoczenia przedsiębiorstwa. Celem programu jest przekazanie wiedzy i umiejętności na temat „zawodowego żebractwa”, czyli zbierania pieniędzy od Darczyńców indywidualnych i biznesowych na rzecz działań charytatywnych. Dzięki temu przyczyniamy się to do upowszechnienia wiedzy o fundraisingu i pokazujemy jak ważny jest ten obszar – od niego zależy uzyskanie większych dochodów na działania pomocowe i niezależność finansowa. Wyposażając w niezbędne kompetencję wzmacniamy i pomagamy efektywnie realizować misje sąsiadujących z nami ngo i grup nieformalnych. Szkolenia są ponadto platformą do wymiany doświadczeń, dialogu oraz rozpoznawania wzajemnych potrzeb.

W pierwszej edycji szkolenia (październik-listopad 2021 r.) biorą udział następujące placówki:

  1. Zakład Aktywności Zawodowej „Manufaktura Pietraszki” z Pietraszek, działająca w ramach Fundacji Gramy z Tobą.
  2. Akademia Innowacji Społecznych z Bieganowa, wspierająca m.in. schronisko dla osób bezdomnych w Stąporkowie.
  3. Hostel Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach, działający w ramach MOPR.

szychtaSzychta – program wsparcia

Program wsparcia skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Pomysł na dofinansowanie może zgłosić każdy, kto chce dokonać pozytywnej zmiany w społeczności lokalnej. Ważne, aby zrobił to przy pomocy instytucji lub organizacji, mającej zdolność prawną.

 Obszary wsparcia to:

- rozwój społeczności lokalnych;

- ochrona środowiska i zrównoważony rozwój;

- bezpieczeństwo;

- pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 Zgłoszenia przyjmujemy do 18.11.2021 r.

Uwag zmiana regulaminu: Wnioski można składać również osobiście w biurze Fundacji lub Kancelarii przy ul. Sandomierskiej 105.

Do pobrania:

Regulamin udzielania wsparcia w ramach programu Szychta ze zmianami z 12.11.2021 r.

Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach programu Szychta

Załącznik nr 2 - Wzór formularza rozliczenia wsparcia w ramch programu Szychta

 


gwarkowGwarków siła – wolontariat pracowniczy

Celem wolontariatu pracowniczego jest wsparcie ważnych inicjatyw społecznych w naszym regionie, a także danie pracownikom możliwości wpływu na najbliższe otoczenie. W dniach 26-27 listopada 2021 r. zaangażujemy się w pomoc dla Hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach. Jak sama nazwa wskazuje „pierwszą pomoc” otrzymują tam osoby, które zostały dotknięte przemocą i niestety uciekają przed sprawcami. Czasem decyzja o odejściu jest zaplanowana – na skutek długotrwałego znęcania się, a czasem jest spontaniczna - kiedy u osoby pokrzywdzonej została przekroczona jej granica lub kiedy zagrożone jest nawet życie. Osoby przebywające w placówce objęte są bezpłatną, całodobową pomocą i wsparciem psychologiczno-pedagogicznym. Celem ośrodka jest udzielenie schronienia i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy (zazwyczaj są to matki i ich dzieci, ale nie tylko), a także udzielenie takiej pomocy, aby po wyjściu z ośrodka mogły samodzielnie funkcjonować. Placówka przyjmuje każdego kto potrzebuje pomocy na skutek sytuacji przemocowej. Jako Wolontariusze odmalujemy i doposażymy pokój bawialny dla dzieci.

Pracowników, którzy chcą zostać Wolontariuszami prosimy o maila na adres: fundacja lub telefon 724 660 034 do 19 listopada 2021 r.


pilkaDuża kopalnia – charytatywny turniej piłki nożnej

I Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Duża Kopalnia” dla Pracowników Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych już za nami. Zawody odbyły się 2 października 2021 r., a ideą Turnieju było wsparcie dobroczynnych inicjatyw z naszego regionu, a także odkrycie pokładów dobra w naszym najbliższym otoczeniu i promocja działań społecznych. W zawodach wzięły udział 4 drużyny, które za pomocą Fundacji łącznie przekazały 40 tys. zł na cele charytatywne.

Na pierwszym miejscu uplasowało się „Biuro” działające w Kielcach, które wybrało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz ich Rodzin „Kryształki”, drużyna biura wsparła również rehabilitację Pana Pawła, który uległ wypadkowi.

Drugie miejsce zajął „Monolit Jaźwica”, który pomógł Olusiowi choremu na dystrofię mięśniową.

Na podium znalazła się również drużyna „NieWinnych”, którzy zagrali na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Podopiecznych - osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu czterech gmin: Łagów, Bieliny, Nowa Słupia, Raków.

Czwarte miejsce zajął „Galaktikos Laskowa”, który wsparł 25 Gromadę Zuchową „Szczęśliwe Misie” Hufiec Miasto Kielce. Pomoc została przekazana na zakup umundurowania, materiałów edukacyjnych oraz organizację obozów.

Dziękujemy za udział i do zobaczenia w przyszłym roku.


serceSerce nie z kamienia – inicjatywa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych

Projekt realizowany przez Fundację raz w roku na rzecz cieszącej się zaufaniem organizacji, która wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. To sztandarowa i największa inicjatywa Fundacji mająca na celu podwyższenie standardów udzielanej przez placówkę pomocy lub wsparcie rozwiązania niezwykle ważnego problemu społecznego. Opierać się będzie na wsparciu finansowym i merytorycznym.


jazwica.2018.08 08

Zasoby przyszłości

To projekt o charakterze analitycznym, który poszukuje odpowiedzi na pytania jakie zasoby będą najistotniejsze dla dobrobytu naszego regionu. Jest wyrazem tego co jest dla nas ważne, co jest ważne dla naszej przyszłości, a także co ważnego powinniśmy czerpać z naszej przeszłości. Pierwszym etapem projektu jest powstanie periodyku „Szklane Domy”, którego tytuł nawiązuje do idei Stefana Żeromskiego, autora tak silnie związanego ze świętokrzyską ziemią.

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru!

Do pobrania:

Szklane Domy - Periodyk Fundacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek” (Listopad 2021)

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.