Ładowanie strony...

Ważny komunikat
Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w biurze przy ul. Sandomierskiej 105.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem telefonu, maila oraz poczty.


 

Misją Fundacji jest inspirowanie do rozwoju naszej społeczności poprzez odkrywanie ukrytego potencjału, tworzenie wspólnoty, wzmacnianie regionu i wspieranie osób potrzebujących naszej pomocy, wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

Prowadzimy bezpłatne programy społeczne, udzielamy wsparcia merytorycznego, odpowiadamy na bieżąc problemy, organizujemy wolontariat pracowniczy, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.

 

Działamy na rzecz następujących obszarów:
 • 22

  Nauka i edukacja

   

 • 11

  Aktywizacja

   

 • 3

  Kultura i sztuka

   

 • 44

  Wsparcie osób zagrożonych
  wykluczeniem społecznym

   

 


 

Zasady naszej działalności:
 • Wierzymy, że każdy zasługuje na szansę, dlatego chcemy wyciągać pomocną dłoń.
 • Wierzymy, że w każdym drzemie potencjał, dlatego chcemy stworzyć warunki do jego rozwoju.
 • Uważamy, że aktywizacja, pobudzenie do działania i rozwoju może być impulsem do przełomu. Z tego względu poza mądrą pomocą materialną, staramy się również wyposażać innych w kompetencje pozwalające rozwijać się samodzielnie.
 • Kluczowe jest dla nas odkrywanie pokładów dobra w naszym najbliższym otoczeniu, wśród pracowników, lokalnych społeczności czy innych osób, które wspieramy. Wiemy, że pomagając jednej osobie rozpoczynamy nową historię pomnażania dobra. Dzięki temu stajemy się przekaźnikiem pozytywnych wartości.
 • Wiemy, że pomoc szyta na miarę daje najlepsze efekty, dlatego cenimy elastyczność i możliwość dostosowania pomocy do potrzebującego.
 • Bardzo ważna jest dla nas wspólnota, budowanie więzi i przestrzeni do współpracy.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.