Ładowanie strony...

Ważny komunikat
Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w biurze przy ul. Sandomierskiej 105.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem telefonu, maila oraz poczty.


 

Fundacja działa na rzecz wsparcia lokalnych społeczności z otoczenia Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych.

Tak jak kaganek rozświetlał niegdyś mrok w kopalni, pokazując drogę i ukryte złoża, tak Fundacja odkrywa pokłady dobra i potencjału, aby pobudzić do działania i rozwoju.

Fundacja „Kaganek” została założona w 2021 r. w celu prowadzenia działalności dobroczynnej i kontynuacji prospołecznych działań Fundatora. Stanowi jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu Świętokrzyskich Fundacji Surowców Mineralnych, a przekazywanie części wypracowanego dochodu na cele charytatywne jest wyrazem odpowiedzialności i troski o najbliższe otoczenie.

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2021 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.