Zakwaszenie gleby jest naturalnym procesem prowadzącym do akumulacji kationów wodoru H+. Zjawisko to ujawnia się tylko wówczas, gdy gleba nie jest w stanie samoczynnie neutralizować nadmiaru jonów H+. Objawia się to spadkiem odczynu. Dodatkowo człowiek, poprzez systematyczne nawożenie, zwłaszcza nawozami azotowymi, stosowanie różnych zabiegów agrotechnicznych jak również aktywność przemysłową przyczynia się do zwiększenia tempa procesów zakwaszenia gleby.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. wychodząc naprzeciw problemom rolników w kwestii przywrócenia glebie optymalnego poziomu pH oferuje wapno nawozowe węglanowe z zawartością magnezu. Wapno nawozowe węglanowe, z racji niskiej rozpuszczalności może podnosić pH nawet przez kilka lat od momentu jego zastosowania, co uzależnione jest w dużej mierze od granulacji i wilgotności gleby. Wapno nawozowe węglanowe będące w naszej ofercie ma znaczną zawartość magnezu różniącą się w zależności od kopalni, na której jest produkowane.

Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego
granulacja 0/2 mm
CaO 35-45%
MgO 8-19%
CaO+MgO min. 50%
pH w H2O 8,6 ÷ 9,0
Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego
granulacja 0/2 mm
CaO 28-35%
MgO 15-20%
CaO+MgO min. 45%
pH w H2O 8,5 ÷ 9,5
Parametry fizyko-chemiczne wapna nawozowego
granulacja 0/2 mm
CaO 25-37%
MgO 15-20%
CaO+MgO min. 45%
pH w H2O 9,0 ÷ 9,3

Chcesz cieszyć się zdrowymi, dorodnymi plonami?

Postaw na odkwaszanie gleby wapnem nawozowym Dewonit z naszych kopalni.

Bardzo dobra jakość, przystępna cena, szczególnie polecane dla upraw ekologicznych.

CSR concept with globe, environmental protection concept, tree with globe against green background

Skutki zakwaszenia gleby:

 • Podstawowy problem uprawy roślin w Polsce
 • Niskie plony
 • Słaby wzrost i rozwój roślin
 • Duża aktywność pierwiastków szkodliwych
 • Duża aktywność metali ciężkich
 • Słaba przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny
 • Niekorzystne zmiany biologiczne w glebie

Korzyści płynące ze stosowania wapna nawozowego Dewonit:

 • odkwaszenie gleby (w Polsce występuje przewaga gleb kwaśnych lub bardzo kwaśnych)
 • wzrost plonów
 • poprawa właściwości strukturalnych i fizyko-mechanicznych gleby
 • przeciwdziała degradacji chemicznej gleby, wywołanej głównie oddziaływaniem „kwaśnych deszczy”
 • zwiększenie przyswajalności azotu i fosforu
 • zatrzymywanie w podłożu wody i powietrza
 • ograniczenie przyswajania metali ciężkich
 • zwiększa odporność roślin na wymarzanie w okresie zimowym
 • stopień granulacji zapewniający równomierne działanie
 • okres działania nawozu do 4 lat od wysiewu
 • poprawę cech jakościowych roślin poprzez wprowadzenie do gleb magnezu

Wysoką jakość naszego nawozu potwierdza:

 • pozytywna opinia o przydatności rolniczej wydana przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
 • Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław.
 • systematyczne kontrole jakości prowadzone przez Stację Chemiczno Rolniczą w Kielcach oraz własne Laboratorium Zakładowe ŚGP INDUSTRIA S.A.
 • nieustające zainteresowanie Rolników oraz Firm Handlowych, tworzących grono stałych odbiorców wapna nawozowego.

Zapytaj o ofertę

Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. (dawniej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.)

Formularz kontaktowy

Tomasz Kotwica

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Rafał Głowacki