2023-05-22

Centralny Klaster Wodorowy na H2POLAND w Poznaniu

W dniach 16-17 maja br. w Poznań Congress Center odbyło się II Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych. Forum jest odpowiedzią na potrzebę popularyzowania wiedzy dotyczącej rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych oraz wdrażania technologii wodorowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Skupiono się także na temacie niezależności energetycznej.

Przedstawicieli Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich i ŚGP INDUSTRIA można było spotkać w czasie targów Forum. W H2POLAND uczestniczyliśmy wspólnie z Oddziałem ARP w Katowicach, Śląsko-Małopolską Doliną Wodorową, ARP E-Vehicles.

W programie wydarzenia znalazło się kilkadziesiąt debat i prelekcji. Wielu ekspertów zabrało głos w czasie panelów dyskusyjnych. Podczas II Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych #H2POLAND w panelu „It is bloody ambitious – jak zrealizować cele? Rola współpracy międzysektorowej w tworzeniu gospodarki wodorowej?” wziął udział Szczepan Ruman, Prezes ŚGP INDUSTRIA.

W ramach Forum odbyły się wystąpienia, warsztaty oraz wystawy. Uczestniczyli w nich przedstawiciele świata nauki i przemysłu, samorządów oraz specjaliści z branży wodorowej, odnawialnych źródeł energii i zielonej gospodarki. Magdalena Szczukiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu, reprezentowała Centralny Klaster Wodorowy w ramach warsztatów Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Strategia rozwoju dolin wodorowych w Polsce”. W trakcie ich skupiono się na krytycznych punktach dla rozwoju dolin wodorowych w Polsce. Podjęto też temat finansowania projektów i funkcjonowania dolin wodorowych, a także koordynacji działalności dolin na poziomie krajowym.

Formularz kontaktowy

Biuro

Formularz kontaktowy

Paweł Gątkowski

Formularz kontaktowy

Joanna Orlińska