Ładowanie strony...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Zadowolenie klientów naszym celem

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych to lider w zakresie wydobycia i przerobu kamienia. Należymy do czołówki producentów kruszyw i nawozów w regionie świętokrzyskim.

Nasze produkty znajdziesz tutaj:

kopalnia
Jaźwica

ul. Sitkówka 2, Chęciny
WAGA: 724 660 042

Pn - Pt.: całą dobę
Sob. do 14:00

kopalnia
Laskowa

ul. Bugajska 91
26-085 Miedziana Góra
WAGA: 724 660 063
Pn-Pt: 6-22

kopalnia
Winna

26-025 Łagów
WAGA: 724 660 074
BIURO: 41 312 80 07,
Pn-Pt: 6-22

wapno
nawozowe


węglanowe z magnezem
Dewonit
CaO+MgO – min. 50%

Jakość wyrobów

Dokładamy wszelkich starań w zakresie utrzymania
wysokiej jakości i stabilności naszych produktów.

Uzyskane certyfikaty potwierdzają jakość oferowanych wyrobów będących pod stałym nadzorem Laboratorium Zakładowego oraz renomowanych instytutów badawczych.

Aktualności

 • Nasza Spółka jako firma prężnie działająca

  w przemyśle wydobywczym, przede wszystkim stawia na bezpieczeństwo pracowników
  w miejscu pracy. Partnerem biznesowym wspierającym nas w bezpieczeństwie jest PZU Życie SA.
  Dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. zakupiliśmy materiały niezbędne do wdrożenia systemu LOTO tj. kłódki osobiste, przywieszki, blokady zabezpieczające pracowników podczas napraw, remontów i konserwacji.
  Dziękujemy naszemu Partnerowi biznesowemu za wsparcie – Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Ważniejsze projekty budowlane

 • Autostrada A1

  Autostrada A2

  Autostrada A4

  Droga krajowa S7 i S8

 • 1
 • 2
 • 3

Dane kontaktowe

Świętokrzyskie Kopalnie
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce

Biuro zarządu i adres do korespondencji:
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9542756472 | REGON: 361937885 | KRS: 0000565585 | BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN.

+48 41 330 15 00

 

Ze względu na spełnienie jednej z przesłanek określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 roku, z późn. zm.), Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o., stosownie do brzmienia art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (od 1 stycznia 2020 r.: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

ARP Solidne Kruszywa

©2016-2022 Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.